Uudiste arhiiv
Euroopa Liit - visioonid ja reaalsus - järelkokkuvõte
Teisipäeval toimunud Euroopa Juttude vestlusringis toonitas praegune Rahvusvahelise Euroopa Liikumise president Pat Cox, et Euroopa Liidu tulevikku saavad mõjutada kõik riigid sõltumata nende suurusest või geograafilisest asendist.

Eile Välisministeeriumis toimunud Euroopa Juttudel esitasid ELi tulevikku kohta mõtteid Rahvusvahelise Euroopa Liikumise president ja endine Euroopa Parlamendi juht Pat Cox, Eesti Euroopa Liikumise president Riivo Sinijärv ja  Riigikogu EL asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland. Teema Euroopa Liit-visioonid ja reaalsus raames käsitlesid esinejad nii põhiseaduslikku lepet, laienemist kui ühist julgeolekupoliitikat puudutavaid küsimusi.

 Ürituse avasõnad lausunud Pat Cox tõdes, et EL seisab mitmete keeruliste küsimuste ees, kuivõrd ühenduses ei ole leitud konsensust põhiseaduslikku leppe ja eelarve probleemide osas. Küsimus on suuresti selles, kas praeguste vahenditega suudetakse liitu edukalt arendada ja kuidas peaks eelarve jagunema. Kas saame omada suuremat Euroopat vähema raha eest,  tõstatas hr Cox küsimuse. Ka teised esindajad mainisid oma sõnavõttudes eelarvelisi küsimusi, seejuures leidis Riivo Sinijärv, et praegune ressursside jaotus, kus põllumajandusele läheb nii suur osa, ei ole efektiivne. Endisest söe- ja teraseühendusest on tänaseks saanud põllumajandusliit, tõi ta tabava võrdluse.

 Liidu tänast olukorda hinnates leidis Pat Cox, et ühenduse kodanikud ja avalik arvamus ei ole olnud valmis toimunud muudatusteks ja kiireks laienemiseks. Tegemist on poliitilise paradoksiga, kus liikmesriigi staatust ihkavad riigid nagu Ukraina leiavad, et protsessid toimuvad liiga aeglaselt ja vanad liikmesriigid nagu näiteks Prantsusmaa näeb, et pigem liiga kiiresti. Laienemisele peab leidma uue fookuse, tõdes ta. Kristiina Ojulandi hinnangul on EL endiselt adapteerumisfaasis ja nii uued kui vanad liikmed ei oma selget visiooni ühenduse tulevikust. Näiteks põhiseadusliku leppe nö läbikukkumist võin tagantjärgi Ojulandi sõnul kirjeldada järgmiselt: Lepiti küll kokku, aga tegelikult kokku ei lepitud.

 Vestlusringis osalenud eksperdid leidsid, et tulevikku vaadates on oluline praeguste avaliku arvamuse küsimuste lahendamine, kuivõrd Euroopas on hakanud levima poliitiline populism ja hirmupoliitika. Kuigi Pat Coxi arvates peaks Euroopa võitlema areneva protektsionismiga, leidis Kristiina Ojuland, et kusagile peab siiski tõmbama vahe vahele. EL ei ole kummist,  oli tema seisukoht näiteks immigratsiooni küsimuse puhul.  Tulevikku vaadates näeb Pat Cox, et EL vajab uusi juhte ja osalejaid ning uue generatsiooni pealetulekut. Kusagil ei ole öeldud, et uued juhid ei või tulla idast või väikesest riigist, andis ta mõista, et ka Eesti ei peaks olema tagasihoidlik.
 ------------------------
Euroopa Jutud on Eesti Euroopa Liikumise poolt viiendat aastat korraldatav avalike kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikuühiskonna esindajate, kunsti- ning kirjandusinimeste vahel eesmärgiga toetada ühtse ja tugeva Euroopa idee levikut ning Euroopa Liidu tulevikudebatti Eestis.

Eesti Euroopa Liikumine (EEL) on mittetulundusühing, mille eesmärkideks on arendada aktiivset ja avatud kodanikeühiskonda ning toetada euroopalikke väärtusi, sealjuures aktiveerida kodanike debatti nii Euroopa Liidus kui ka selle lähiümbruses toimuva osas. EEL on liikmeks üle-euroopalises organisatsioonis European Movement International (EMI), kuhu kuulub hetkel 44 rahvuslikku liikumist.

Vt ka  www.europeanmovement.org 


 
Lisainfo
Ulrika Hurt
Eesti Euroopa Liikumine, juhataja
Tel: 6 419 678, 52 14 251
E-post: ulrika@euroopaliikumine.ee 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng