Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumisele anti pidulikult üle EURO<26 kaardivõrgustiku liikmetunnistus
Rahvusvahelist noortekaarti EURO<26 Eestis esindav MTÜ Eesti Euroopa Liikumine sai Bulgaarias toimunud EURO<26 võrgustiku aastakonveretsil kätte noortekaardi sertifikaadi.

Tunnistuse üleandmisel kiideti EURO<");26 kaardi tegevusi Eestis kui positiivset näidet mitmekülgsete teenuste pakkumisest noortele.
Oktoobri lõpul Sofias, Bulgaarias toimunud Euroopa Noortekaardi Assotsiatsiooni EURO<");26 (EYCA, European Youth Card Association) aastakonverentsil anti Eesti Euroopa Liikumisele (EEL) pidulikult üle tunnistus kaardivõrgustiku liikmestaatuse kohta. EEL sai ametlikult EURO<");26 noortekaardi esindamis- ja väljastamisõiguse Eestis endale juba aasta algul, kui 23. jaanuaril allkirjastati koostöölepe ja kaarti on edukalt alates suvest ka Eesti noortele väljastatud.

 EYCA assotsieerunud liikmena on EEL võrdne kõikide teiste 20 aasta jooksul võrgustikuga liitunud partnerriikidega. EEL president Riivo Sinijärve sõnul on EURO<");26 noortekaart organisatsioonile suur väljakutse ja kindlasti lähiaastate üks prioriteetseid arendusvaldkondi. Noored saavad nüüd Euroopa maades vabalt ringi liikuda - EURO<");26 kaart teeb selle neile odavamaks ja avab rea uusi võimalusi, lisab Sinijärv. Kaardi esimese tegutsemisaasta jooksul on põhirõhk olnud erinevate teenuste välja arendamisel, 2007. aasta prioriteediks on võimalikult mitmekülgsete soodustuste pakkumine kaardiomanikele Eestis. EYCA liikmena saab Eesti osaleda ka kõikides üle-euroopalistes noortele suunatud meedia ja uuringuprojektides, mis saab kindlasti olema üheks suunaks uuel aastal.

 
EURO<");26 noortekaart on täna esindatud 42 riigis, viimased võrgustikuga liitunud piirkonnad on lisaks Eestile veel Armeenia, Kreeka ja Türgi. Aastakonverentsil toimunud kokkuvõtteid hinnates võib kaardi senise toimimisega Eestis rahul olla, mida kinnitab ka EURO<");26 noortekaarti Eestis koordineeriv Alo Raieste: Oleme aastaga ennast tõestanud pakkudes täna noortele mitmeid häid osalusvõimalusi ja kvaliteetseid teenuseid nagu näiteks koolitused, multikultuuriõhtud ja laagrid. EURO<");26 pakub lisaks soodustustele mitmeid kodumaiseid ja rahvusvahelisi projekte, mille eesmärk on suurendada noorte aktiivset kaasatust ning avardada nende maailmapilti.

 
Bulgaarias toimunud konverents tõi kokku kõik EYCA võrgustiku liikmed, traditsiooniliste Euroopa riikide nagu Austria või Hispaania kõrval kuuluvad EURO<");26 kaardimaailma ka näiteks Venemaa, Moldova, Serbia ja  Rumeenia, mis on Eesti noorte jaoks paljuski avastamata piirkonnad. Võrgustiku olulisim laienemine toimub sel aastal aga Saksamaal, kus kaardi väljastamine on aastate jooksul takerdunud. EYCA võrgustik toimib ühtsetel põhimõtetel ja nii vastutavad riigid vastastikku üksteise kaardiomanike hea kohtlemise ning informeerimise eest. Üle Euroopa on kaardiomanikke kokku juba enam kui 4 miljonit.

 
EURO<");26 on üle-euroopaline noortekaart, mille omanikuks võivad saada kõik kuni 26-aastased noored sõltumata sellest, kas nad töötavad või õpivad. Kaart pakub täna enam kui 100 000 soodustust üle Euroopa ja mitmeid lisavõimalusi noorte arendamisel.

 
Eestis esindab EURO<");26 kaarti Eesti Euroopa Liikumine, kus kaarti ja noorteinfo teenuseid arendatakse koostöös noorteinfo võrgustikuga EURODESK. Noortekaardi suurimaks koostööpartneriks on AS Hansapank, kes väljastab EURO<");26 logoga NPNK Tudengikaarte.

 

Lähemalt EURO<");26 tegemistest Eestis  www.euro26.ee

Lähemalt EYCA võrgustikust ja EURO<");26 esindavatest riikidest  www.eyca.org


Lisainfo

Alo Raieste

EURO<");26 projekti koordinaator

Eesti Euroopa Liikumine

Tel 6 419 679, 56 642 565

E-post: alo@euro26.ee 


Ulrika Hurt
Juhataja
Eesti Euroopa Liikumine
Tel 6 419 680, 52 14 251
E-post: ulrika@euroopaliikumine.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng