Uudiste arhiiv
Valminud on EL sünnipäevalogo variandid kõikides EL-i keeltes
Kooskõlas plaaniga D on see logo kõigi eurooplaste ja eelkõige uute põlvkondade hääle graafiline väljendus. Eurooplased tahavad rahu, stabiilsust ja jõukust, kaotamata sealjuures midagi oma õigustest individuaalsusele ja mitmekesisusele.

Sõna together (üheskoos) väljendab lihtsalt ja vahetult seda, mida Euroopa-idee algselt sisaldas: mitte üksnes poliitikat, raha või geograafilisi piire, vaid eelkõige koostööd ja solidaarsust. Lisaks on selle eesmärgiks rõhutada, et kõigist meie erinevustest hoolimata tähistame ühtse kogukonnana 50 rahuaastat. Erinevate tähtede ja erinevate kirjatüüpide kasutamine väljendab Euroopa ajaloolist ja kultuurilist mitmekesisust ning neid hoiab üheskoos sõna enda tähendus.

Kuna logo on esitatud üheainsa sõna kujul, on seda võimalik raskusteta kasutada igas keeles ning see säilitab sealjuures oma mõjujõu märgina ja sümbolina tänu erinevate kirjatüüpide kasutusele. Moe-etikettidest inspireeritud irooniavarjund sobib hästi sellise ainukordse ja väljapaistva sündmuse nagu 50. aastapäeva tähistamise puhuks. Alumine rida SINCE 1957 (aastast 1957) kannab olulist osa selles iroonias, olles eelkõige peamine logot Rooma lepinguga seostav lüli.

Logot on võimalik kohandada erinevatele meedialiikidele ning seda saab mõjusalt kasutada nii mitme- kui ka ühevärvilisena. Asjatundjate zhürii soovitab parema kasutatavuse huvides siiski pöörata erilist tähelepanu värvide järjestusele ja varjunditele ning foneetiliste erisümbolite kasutusele. Alumise rea SINCE 1957 (aastast 1957) puhul on soovitatav Euroopa kirjatüübi kasutamine. See on aga üldine nõuanne kõigile kolmele paremale ettepanekule, võttes arvesse tüpograafia alaseid laialdasi traditsioone ja pädevust Euroopas.

Lisaks sellele soovitatakse koostada logo kasutamise juhised http://ec.europa.eu/avservices/pdf/cond_et.pdf,
et tagada logo korrektnekasutamine kõigis olukordades ja esitada konkreetsed reeglid selle kohta, kuidas logo peaks sobituma ELi identiteediga.

Logosid kõikides Euroopa keeltes:
http://ec.europa.eu/avservices/photo/event_reportage_en.cfm?id=1622

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng