Uudiste arhiiv
Algas üle-euroopaline infokampaania SPEAK UP EUROPE!
Rahvusvaheline Euroopa Liikumine alustas 23. novembril koos rahvuslike liikumiste ja teiste partneritega üle-euroopalist kampaaniat eesmärgiga kaasata kodanikke Euroopa teemade arutellu. Eestis algab kampaania Eesti Euroopa Liikumise eestvedamisel jaanuaris 2007.

"Speak Up Europe!" eesmärgiks on suurendada kodanike teadlikkust Euroopa Liidus toimuvast, selle arengutest ja igapäevastest tegevustest. Läbi erinevate debattide ja diskussioonide antakse inimestele võimalus osaleda Euroopa tuleviku kujundamises ning mõista praeguseid protsesse. Üle-euroopaline kampaania toetab Euroopa Komisjoni D-plaani, mis peaks lähendama ELi institutsioonide ja kodanike suhtlemist.

"Speak Up Europe!" avaüritus toimus neljapäeval, 23. novembril, Brüsselis, kus korraldati debatt EL kaubanduspoliitika arutlemist. Debatti "EU Trade Policy on Trial" juhtis Rahvusvahelise Euroopa Liikumise juht Pat Cox ja oma nägemuse teemast andsid nii Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlameni kui erinevate organisatsioonide esindajad. Lähemalt avaüritusest saab lugeda aadressil:
http://www.euractiv.com/en/trade/eu-trade-policy-trial/article-159999

Kampaania partneriteks on European Movement International, EurActiv uudisteportaal, Noored Euroopa Föderalistid (JEF), Euroopa Föderalistid (UEF) ning kohalikud Euroopa Liikumised. Peamiseks rahastajaks on Euroopa Komisjon.
Kampaania ametlik veebilehekülg: www.speakupeurope.eu 

Eestis on kampaania partneriks Eesti Euroopa Liikumine (EEL) ning kampaania perioodiks on jaanuar-august 2007. EEL plaanib korraldada mitmeid kohalikke väitlusi ja simulatsioone, mis kaasaksid senisest enam Eesti inimesi Euroopa teemade debatti.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng