Uudiste arhiiv
EMI aastakoosolek Helsingis 1.-2.12. - kokkuvõte
Nädalavahetusel toimus European Movement International'i aastakoosolek, Soome eesistumise puhul oli toimumispaigaks Helsingi. Alljärgnevalt mitteametlik kokkuvõte räägitust.
EM INTERNATIONAL 
European Movement International koosneb 42 riigi rahvuslikest Euroopa Liikumistest. Praegune rahvusvahelise Euroopa Liikumise (EMI) president on Hr. Pat Cox - Euroopa Parlamendi president aastatel 2002-2004. Pat Cox külastas umbes kuu aega tagasi Eestit.
 
Pat Cox rõhutas nii oma siin viibimise ajal kui ka Helsingi aastakohtumisel tõsiasja, et Eesti Euroopa Liikumine on suutnud olla lihtsalt väljendatuna väike aga tubli. Hoolimata vähestest projektidest tunnustas ta projektide ning valdkondade iseloomu ning julgustas sama teed jätkama. Eriti rõõmustasid teda iga-aastased Euroopa Päeva korraldamised, mida EEL on alates 2003 aastast igal aastal aina paremini teinud"); noortevaldkonna arendamine ning EURO<");26 kaardi edu"); samuti meie püüdlused idanaabrite - Valgevene, Ukraina, Gruusia, Moldova - kodanikeühenduste esindajate toetamiseks ning need vähesed projektid, mida oma personalihulga juures oleme suutnud teha, peavad nii tema kui ka meie nägemuse kohaselt lähiaastatel kindlasti laienema.
 
 SAKSAMAA EESISTUMINE
Järgmise poolaasta Saksamaa eesistumise programm.
Saksamaa eesistumisperiood käsitleb teemasid nagu: majandus (Euroopa ettevõtete konkurentsivõime, energiavarustus, uuringud ja arendus, transport, meretransport, meediapoliitika ja kodanikele suunatud administreerimine), tööturg ja sotsiaalsfäär (sotsiaalmudel, võrdsed võimalused, regionaalareng, tervisepoliitika), looduskeskkond (põllumajandus- ja kalanduspoliitika), vabadused ja turvalisus (politseikoostöö, migratsioonipoliitika ja asüüliküsimused), välispoliitika, välismajandussuhted. lisatud on ka eesistumisperioodil toimuvate tähtsamate kohtumiste ajakava.
 
AASTAKOOSOLEK HELSINGIS ja SEMINARID
 
LÄBIPAISTVUS JA INFORMATSIOON
Toimus seminar EL läbipaistvuse ja kodanike kaasamise teemal.
Juba aastal 1766 võttis Rootsi parlament vastu kodanike informeerimise teemalise seadusandluse - Freedom of Information Act. Kodanik Anders Chydeniuse osalusel loodud seadus kaotas poliitise tsensuuri ning andis kodanikele õiguse pääseda ligi valitsuse dokumentides sisalduvale infole. Hilisematel perioodidel on mainitud seaduse sisu võetud üle rahvusvahelises õiguses, paljude riikide seadusandluses ning kodanike vabadus infot otsida seondub ka õigusega infot saada.
Anders Chydeniuse Fondi veebiaadress: www.chydenius.net
  
SOOME ja VENEMAA SUHTED - ENERGIA
Ettekanded Simon-Erik Ollus ja Arkady Moshes.
Ettekande esimene osa: loe
Ettekande teise osa tegi Soome Välissuhete Instituudi (Finnish Institute of International Affairs) uurija, päritolult venelane Arkady Moshes. Tema rõhutas, et energia- ja majandussuhete kõrval tuleb nii EL-l kui ka teistel partneritel jääda endale kindlaks, kui tulevad jutuks euroopalikud või demokraatlikud väärtused ning nende elluviimise nimel ka Venemaad survestada. Moshes'i sõnul on EL riikide ja Venemaa läbirääkimistes (sh kaubandus- ja majandusläbirääkimistes) demokraatia olukord Venemaal alati olulisel kohal, kuid sellest vaadatakse argumendina mööda, kui selle rõhutamine läbirääkimisi takistada võiks. Üsna kriitline ning otsekohene Moshes väljendas seisukohta, et Venemaa kodanikud ei usu oma hääle mõjusse või kodanike suutlikkusesse riigis midagi muuta, sellest tulenevalt võib aga Venemaa sattuda sotsiaalsetesse kriisidesse, mida EL naabruskonnas tuleks kindlasti EL riikide abil vältida. Täpsed Moshes'i väited tuleks temalt täpsustada, kontaktid leiab vajadusel aadressilt: http://www.upi-fiia.fi/eng/
Viimasel aadressl on ka palju huvitavat lugemist muude Soome uurimuste kohta.
 
Ulrika Hurt
juhataja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng