Uudiste arhiiv
Euroopa Jutud: Energiapoliitika 14.12
Vestlusring sarjas EUROOPA JUTUD: Kas Euroopa Liidus on võimalik ühtne energiapoliitika? Kas see on Eestile kasulik või kahjulik? 14. detsembril 2006, kell 15:00, Vabariigi Välisministeeriumis

 
Auditooriumiga vestlevad:
RIIVO SINIJÄRV, Eesti Euroopa Liikumise president, diplomaat
ANNA-MARIA GALOJAN, Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige, politoloog, TÜ rahvusvaheliste suhete teadusmagistrand
VILLU VARES, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dotsent

REGISTREERIMINE ON VAJALIK hiljemalt esmaspäevaks 12.detsembriks kell 17:00
Saabuja nimi ja ministeeriumisse pääsemiseks vajalik ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI number palume saata aadressile
info@euroopaliikumine.ee,
tel 6 419 678, fax: 6 306 616");
 
Anna-Maria Galojan pöörab tähelepanu sellele, millised on eesti huvid seoses Euroopa Liidu ühtse energiapoliitikaga?

Võrdsetel alustel täielikult avatud energiaturg on Euroopa Liidu energiapoliitika edu alus. Probleeme tekitab aga see, et liikmesriikide huvid on neis küsimustes väga erinevad ja sageli vastakad. Täna ei ole EL-il ühtset energiapoliitikat kuna liikmesriikide valitsused pole olnud nõus loobuma rahvusriiklikust suveräniteedist strateegiliselt tähtsas energiasektoris. Samas ELi ametlik energiapoliitika rõhutab, et turu integratsioon on Liidu energeetika keskne otsustav faktor.

Dotsent Villu Vares räägib, millisele majandussektorile  maagaasitarne võimalik lakkamine ja võimalik hinna tõus peamist mõju avaldaks.

Hr Riivo Sinijärv arutleb selle üle, kui suur tähendus on ikkagi rajataval Vene-Saksa gaasijuhtmel.

Vajaduse ühtse energiapoliitika järele tekitab näiteks mõni sügavam kriis või mõni Venemaa ootamatu samm. Venemaa kasutab energiaressursse välispoliitilistel eesmärkidel.

Eesti on sajaprotsendilises sõltuvuses Venemaa maagaasist. Kuivõrd peab Eesti mõtlema sellest sõltuvusest vabanemisele, alternatiivsete energiaressursside kasutamisele ja kas oleme selleks suutelised?

Ootame kõiki valdkonna spetsialiste, diplomaate, üliõpilasi, kodanikeühiskonna esindajaid, asjaarmastajaid ning EL temaatika huvilisi filosoofe kohtuma
Küsimused ja täpsustused, samuti registreerimine (NB ID number):

Triin Terasmaa
Eesti Euroopa Liikumine
info@euroopaliikumine.ee
tel: 6 419 678
fax: 6 306 616

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng