Uudiste arhiiv
Avalik vestlusring ühtse energiapoliitika võimalikkusest Euroopa Liidus
Neljapäeval, 14. detsembril toimus Eesti Euroopa Liikumise eestvedamisel Euroopa Juttude vestlusring: Kas Euroopa Liidus on võimalik ühtne energiapoliitika? Kas see on Eestile kasulik või kahjulik?

Küsimustele otsisid koos auditooriumiga vastuseid Riivo Sinijärv (Eesti Euroopa Liikumise president, Eesti Raudtee tegevdirektori asetäitja), Anna-Maria Galojan (Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige, politoloog, osalenud Riigikogu poolt tellitud uurimuse Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis väljatöötamises) ja Villu Vares (Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi dotsent).

Avalikul vestlusringil tulid arutluse alla Euroopa Liidu energiapoliitika ja Eesti edasised sammud energiapoliitika vallas. Energiapoliitika teemat tuleb tugevalt tõstatada nii Eesti kui Euroopa Liidu tasandil. Ühtne energiapoliitika on tähtis esiteks Eesti varustuskindlustuse tagamiseks ning tulevikus teatud sõltumatuse tagamiseks energiatarnetest Venemaalt. Kõne all oli ka energiavõrkude ühendamise erinevad võimalused.

EEL nõukogu liikme ja energiapoliitika eksperdi Anna-Maria Galojani sõnul on kaks tähtsamat teemat energiapoliitika osas esiteks keskkonna säästlikkus ning teiseks Euroopa Liidu  energiapoliitika-alane dialoog Venemaaga.Tuleb ennetada Venemaa võimalusi kasutada energiatarneid poliitilise või majandusliku surve avaldamiseks Euroopa Liidu liimesriikidele. On väga oluline Balti riikide energiaturu ühendamine Euroopa Liidu energiaturuga. Galojan leidis, et Eesti peab aktiivselt osalema ELi ühise energiapoliitika väljatöötamisel ning selle seostamisel ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga.
Eestil on hea võimalus olla ühise energiapoliitika väljatöötamises juhtivaid riike just Venemaaga suhete teemal. Eestil ja teistel Balti riikidel on ainulaadne lähiajaloo kogemus Venemaaga suhtlemise osas. Eesti riik peab leidma energiapoliitika teemal mõttekaaslasi teiste EL liikmesriikide hulgast. On väga oluline ühiskonnas tõstatada energiapoliitika  teema arutelu.

EEL nõukogu esimehe Riivo Sinijärve sõnul on kõige tähtsam tagada Eestile piisav  energia varustuskindlustus. Üheks meie välispoliitiliseks eesmärgiks peaks olema see, et Eesti jaotusvõrgud ühendataks Euroopaga. Seda võiks teha Soome kui EL riigi kaudu. Samas tuleb hoolitseda, et meie energia tootmine põlevkivist säiliks ning hoidma siinkohal ära Euroopa Liidu surve seda vähendada. Tuleb hoolitseda selle eest, et EL ühtne energiapoliitika vastaks ka Eesti huvidele.

Eesti on täna sajaprotsendilises sõltuvuses Venemaa maagaasist. Eestil puudub täna kindel seisukoht  Vene-Saksa gaasijuhtme osas ning poliitikud ei viitsi piisavalt teemasse süveneda, tundub hr. Sinijärvele. Ajakirjandusest on läbi käinud uudis võimaliku lisajuhtme ehitamiseks Eestile. Villu Varese sõnul on see täna välistatud, kuid Riivo Sinijärve sõnul oleks see hea võimalus tõsta Eesti varustuskindlustust, kui see võiks tulevikus tõeks osutuda.

Kui täna vaadata Venemaa energiatööstuse kvaliteeti siis Venemaa ise sellesse ei investeeri ning samuti hoiab ka eemal välisinvestoreid. Samal ajal aga püüab Venemaa kokku osta jaotusvõrke Euroopas, et saavutada teatud kontrolli sektori üle. Eesti energiaturg sõltub suuresti ELi ühtsest energiapoliitikast, seejuures peab Eesti vaatama tulevikku ja mõtlema, mis toimub Eestis pärast põlevkivi kasutamise lõppu.

Hr Vares pakkus välja, et Eesti võiks näiteks taotleda EL-ilt raha Balti riikide süsteemide ühendamiseks. EL käitub täna väga alalhoidlikult ning võtab sõna alles siis, kui asi teda otseselt mõjutab. Eesti ja ka teised EL riigid peavad täna aktiivselt tegutsema alternatiivsete energiaressursside kasutuselevõtuga, kuna tänased energiavarud on paari aastakümne pärast lõppemas. Üks võimalus oleks ühendada Balti riikide energiavõrgud.
Balti riikide energivõrkude ühendamise puhul on Eestil selles osas vaid kaasa minna, sest proportsionaalselt on Eesti energiakasutus väike - Eestil 1/7, Lätil 2/7 ja Leedul 4/7.

Erinevat infot energiapoliitika ja Eestis toimuva kohta leiab ka Keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/.

------------------------
Euroopa Jutud on Eesti Euroopa Liikumise poolt viiendat aastat korraldatav avalike kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikuühiskonna esindajate, kunsti- ning kirjandusinimeste vahel eesmärgiga toetada ühtse ja tugeva Euroopa idee levikut ning Euroopa Liidu tulevikudebatti Eestis.

Eesti Euroopa Liikumine on mittetulundusühing, mille eesmärkideks on arendada aktiivset ja avatud kodanikeühiskonda ning toetada euroopalikke väärtusi, sealjuures aktiveerida kodanike debatti nii Euroopa Liidus kui ka selle lähiümbruses toimuva osas.
Rohkem infot Eesti Euroopa Liikumise kohta -
www.euroopaliikumine.ee 

Lisainfo:
Anna-Maria Galojan
Eesti Euroopa Liikumine
nõukogu liige
Tel: 6 419 678
E-post:
annamaria@euroopaliikumine.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng