Uudiste arhiiv
EEL ootab oma meeskonda naabruspoliitika programmi koordinaatorit
Täpsemalt koordinaatori tööülesannetest ning nõudmistest kandidaadile saab lugeda siit. Töö on osalise koormusega, tööle asumise aeg 01.veebruar 2007, kandideerimistähtaeg 4. jaanuar.

Koordinaatori ülesanneteks on:

* EEL naabruspoliitika programmi arendamine ja visiooni väljatöötamises osalemine");
* programmi jätkusuutlikkuse tagamine läbi projektide algatamise ja kirjutamise");
* projektitegevuste elluviimine, aruandlus, vajadusel lisatööjõu kaasamise planeerimine (projektijuhid, vabatahtlikud)");
* Euroopa Liidu naabruspoliitika ja Eesti arengupoliitika monitooring, vajadusel vastavates töörühmades osalemine");
* Naabruspoliitika valdkonna partnervõrgustiku uuendamine, haldamine, hoidmine Eestis ja sihtriikides (eelkõige Moldovas, Ukrainas, Valgevenes, Gruusias)");
* valdkonna arengust, uudistest ja oma tegevusest avalikkuse teavitamine (uudiskiri, pressiteated, arvamuslood).

 Programmi koordinaator:

* omab projektikirjutamise ja -juhtimise kogemust");
* suhtleb vabalt, õpib kiiresti ja näeb katsumustes võimalusi");
* on iseseisev ja initsiatiivikas");
* suudab end raskusteta väljendada eesti, vene ja inglise keeles (suuliselt ja kirjalikult)");
* omab soovitavalt eelteadmisi Euroopa Liidu ning nimetatud sihtriikide kohta");

 Omalt poolt pakume:

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd rahvusvahelises meeskonnas");
* paindlikku töögraafikut ja mõistvaid kolleege");
* kaasaegseid töötingimusi Tallinna kesklinnas");
* võimalust panustada programmi arengusse");
* täiendkoolitusi Eestis ja välismaal.

 Töö on osalise koormusega, tööle asumise aeg 01.veebruar 2007. 

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 04. jaanuaril e-posti aadressile info@euroopaliikumine.ee 

 Lisainfot:
Arvo Anton, FEST projekti koordinaator
e-post: arvo@euroopaliikumine.ee, +372 55 64 55 54

 Ulrika Hurt, EEL juhataja
e-post: ulrika@euroopaliikumine.ee, +372 52 14 251

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng