Uudiste arhiiv
Ajaveebist
Juba veidi üle kuu aja arutavad inimesed Eesti ja Euroopa üle kahes ajaveebis, vahetades mõtteid erinevatel teemadel sotsiaaltoetustest immigratsiooni ja keskkonnakaitseni.

See, kuidas kirjutajad näevad Euroopat, kuidas see neid puudutab või mis täpselt peaks olema Eesti roll, on hästi erinev ja see tuleb blogist ka päevast päeva välja. Samas selgub ikka ja jälle, et isegi kui räägitakse mingist kaugest Euroopas, kusagil seal, oleme siiski selle osa ja Euroopa puudutab igaühte meist.

Eestikeelne ajaveeb asub aadressil http://euroopa.wordpress.com/ ja venekeelse veebipäeviku leiab http://community.livejournal.com/eurokodanik/

Kutsume teidki neil aruteludel kaasa lööma ning oma mõtteid väljendama!

Mõlemad ajaveebid sündisid Avatud Eesti Fondi ja Euroopa Kodanike Foorumi ühisprojekti raames. Foorum annab kõigi 27 liikmesriigi kodanikele esmakordselt võimaluse arutada Euroopa Liidu tuleviku üle, sõltumata geograafilistest ja keelelistest piiridest. Nn sihiseadmisüritusel Brüsselis oktoobris 2006 kohtusid arvamusküsitluste metoodika alusel juhuvalimina valitud 200 kodanikku EL-i 25-st liikmesriigist, et määratleda kodanikele olulisimad teemad ja võtta vastu Euroopa Kodanike Päevakord. Üritus käivitas protsessi, mis peab kindlustama, et Euroopa kodanike arvamusi parasjagu käivas Euroopa tulevikusihtide teemalises debatis tõesti kuulda võetakse.

Eesti üritus toimub Laulasmaal, 10-11. veebruaril 2007. Samal ajal toimuvad siseriiklikud üritused ka Tshehhis, Sloveenias ja Iirimaal ning plaanis on erinevates riikides samaaegselt toimuvaid üritusi ka omavahel siduda. Konverentside tulemused esitatakse liidu juhtorganitele 2007. aasta kevadel andmaks uusi ideid seadusandjatele, kes asuvad pärast EL-i põhiseadusliku leppe läbikukkumist 2005. aasta referendumitel määratlema Euroopa uut kurssi.

Selle projekti kohta saad rohkem lugeda http://www.european-citizens-consultations.eu/

 Lisainfo:

Kadri Ollino
Euroopa Programmi Koordinaator
Avatud Eesti Fond
kadri@oef.org.ee
tel 6313791

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng