Uudiste arhiiv
Alates 1. jaanuarist võttis Saksamaa Euroopa Liidu eesistujatooli Soomelt üle
Saksamaa eesistumisperioodi olulisemad suunad, põhimõtted ja üritused

Oluline on, et algaval poolaastal toimub arengukoostöö finantsinstrumentide (Development Cooperation Instrument ja 10th European Development Fund) viimistlus. Nüüd tehtav töö raamib EL-i arengukoostöö rahastamisskeemid järgmiseks viieks aastaks. Toimub ka aastatuhande arengueesmärkide vaheülevaatus. Aafrika strateegia elluviimisel pööratakse enim tähelepanu energia- ja valitsemise teemadele, samuti AIDSile.

Dokumendist selgub ka, et Saksamaa plaanib välja töötada EL-i Kesk-Aasia strateegia. See piirkond võiks ka Eestile huvi pakkuda. Samuti plaanitakse konkreetsete ettepanekutega edasi arendada EL-i naabruspoliitikat.

Ära on toodud ka eesistujaperioodi jooksul toimuvad olulisemad konverentsid ja muud üritused.

Kõigest täpsemalt:
http://www.euroopaliikumine.ee/htmlarea/uploaded//Programm-EU-P-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/fc/92329.pdf
Ametlik kodulehekülg:
http://www.eu2007.de/en/index.html?null

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng