Uudiste arhiiv
Koolitused õpetajatele: Kooli võimalused ja ülesanded tarbijahariduses
Kõik ühiskonnaliikmed on tarbijad, kellelt oodatakse teadlikke ja keskkonnasõbralikke otsuseid, kuid keda püüavad ja ahvatlevad kõikjal leiduvad reklaamid.

Noored inimesed on sageli teadmatult reklaamide peamine sihtgrupp, kus kasutatakse ära nende ebakindlust ja eneseotsimist ning ühiskonna- ja grupisurvet olla popp.

Juba kaks õppeaastat on Eesti koolides kasutusel olnud trükis Euroopa päevik: Teejuht nutikale tarbijale, mis teavitab õpilasi tarbimise, tervise ja keskkonnaga seotud teemadel. Päevik on osutunud väga edukaks teavitusmeetodiks, mida paljud õpetajad kasutavad edukalt ka õppetöös. Õpetajatelt saadud tagasiside põhjal oleme otsustanud korraldada temaatilisi lisakoolitusi.

Koolitused Kooli võimalused ja ülesanded tarbijahariduses
Aeg ja koht:
25. jaanuar - Tallinn (Usuteaduste Instituut, Pühavaimu 6)
30. jaanuar - Narva (Narva Noortekeskus, Vestervalli 9)
1. veebruar - Tartu (TÜ Euroopa Kolledz, Lossi 3)
8. veebruar - Tallinn (Usuteaduste Instituut, Pühavaimu 6)

Programm
9.30 - Registreerumine ja tervituskohv
10.00 - 10.15 Sissejuhatus
10.15 - 11.15 Tarbijaharidus koolis, Sulev Valdmaa
Teemad: Noored ja tarbimine, tarbijaharidus kui läbiv teema õppekavas.
Koolidele suunatud projektid: 
breitling replica 
11.15 - 12.00 Edukas teavitus- ja õppematerjal Euroopa päevik. Tutvustus, päeviku võimalused ja tagasiside, Epp Adler
12.00 - 12.45 Tarbijakaitseameti kooliprojektid, Helen Allik
12.45 - 13.30 Lõuna
Praktiline osa:
13.30 - 14.15 Grupitöö: Tarbimisega seotud teemade käsitlemine koolis - head näited ja mõtete jagamine.
14.15 - 15.30 Väitlemine kui aktiivne ja kaasav õppemeetod. Eesti Väitlusselts
15.30 - 16.00 Arutelu ja lõpetamine

Hind: Koolitus on õpetajatele tasuta. Koolitusi toetab

Registreerumine: Osalemiseks saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 22.jaanuariks (k.a) aadressile
epp@eurodesk.ee.

Lisainfo:
Epp Adler
projektijuht
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine
52 03 872
epp@eurodesk.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng