Uudiste arhiiv
Kutse rahvusvahelisele seminarile 15.-16.02.
Eesti Euroopa Liikumise FEST projekt kutsub teid osalema rahvusvahelisel seminaril Eestkoste Euroopa Liidus - kodanikeühenduste roll ja võimalused arengukoostöö otsuste mõjutamisel

Seminar toimub Rootsis, Runö konverentsikeskuses Stockholmi lähistel 15. - 16. veebruaril.

Kogenud esinejate ja koolitajatega kahepäevane seminar annab osalejatele ülevaate valitsusväliste organisatsioonide võimalustest EL tasandi otsuste mõjutamisel, samuti on võimalik osaleda erinevates arengukoostööd puudutavates töögruppides. Eesti, Soome ja Rootsi välisministeeriumite esindajad tutvustavad avaliku sektori ja vabaühenduste suhteid oma riikides ning terve II päev on pühendatud lobby-töö alasele koolitusele ja rühmatöödele.

Seminaril osaleb 20 kodanikeühenduste esindajat Soomest, Rootsist ja Eestist - seega pakub üritus ka suurepärast võimalust kolme riigi ühendustele omavaheliste kontaktide tihendamiseks, kogemuste vahetamiseks ja uute koostööpartnerite leidmiseks.

Seminarile on eriti oodatud kodanikeühenduste esindajad (nii töötajad kui vabatahtlikud), kes on huvitatud arengukoostööst ja maailmaharidusest ning koostöö arendamisest organisatsioonidega, kes nimetatud teemadega tegelevad Soomes ja Rootsis.

Seminari programm ja registreerumisleht.

Registreerumise tähtaeg on 1. veebruar. Üritus on osalejatele tasuta. Seminari töökeeleks on inglise keel.
Eesti grupp sõidab Rootsi neljapäeva, 15. veebruari varahommikul Tallinna Lennujaamast ja tagasi jõutakse reede, 16. veebruari õhtul.

 Palun teavet antud seminari kohta levitada võimalike huviliste hulgas. Lisainfo saamiseks palun pöörduda siinkirjutaja poole.

Lugupidamisega,
 
Arvo Anton
FEST - projekt
E
esti koordinaator
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine
Telefon: +372 641 9681
Mobiil:    +372 55 64 55 54
Faks:     +372 630 6616
Skype:   arvo_anton
arvo@euroopaliikumine.ee

***

FEST projekt on seitsme Eesti, Soome ja Rootsi kodanikeühenduse poolt elluviidav projekt, mille eesmärgiks on suurendada kolme riigi vabaühenduste suutlikust osaleda arengukoostöö poliitika kujundamise protsessis ning võimekust oma seisukohtade eest kosta nii poliitikute kui avalikkuse ees. Antud eesmärgi täitmiseks tegeletakse teavitustööga ja toodetakse õppematerjale, kolme riigi ühendustele korraldatakse koolitusi ja õppereise ning võimaldatakse leida koostööpartnereid teistest FEST-i projekti kaasatud riikidest.

Eestis on FEST projekti elluviijateks MTÜ Eesti Euroopa Liikumine ja Eestimaa Looduse Fond.
FEST projekti rahastavad Euroopa Komisjon ja Soome Välisministeerium.

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng