Uudiste arhiiv
Esseekonkurss Euroopa - minu tulevik
Konkurss on ellu kutsutud Eesti Noorteühenduste Liidu ja Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse koostööna. Võistlusel osalejatest valitakse esseede põhjal kaks inimest, kes sõidavad Eesti delegatsiooni koosseisus 23. märtsil Rooma, kus toimub Euroopa Liidu 50. aastapäeva tippkohtumine.

Esseede kirjutamine toimub 23. veebruaril algusega kell 10:00, 12:00 ja 14:00 Euroopa Liidu Majas asuvas EL infokeskuses aadressil Laikmaa 15, Tallinn.
Juhul, kui pole võimalik kohale tulla, palume essee saata 23. veebruaril hiljemalt kell 16:00 aadressil:
veronika@enl.ee ");

Konkursi eesmärk on koguda Eesti noorte arvamusi ja ettepanekuid Euroopa Liidu arengusuundade kohta järgmiseks 50. aastaks. Esseede sisu analüüsitakse ja esitatakse märtsis Rooma tippkohtumisel osana Euroopa Liidu noorte arvamusest.

Kohapeal tutvustatakse osalejatele esmalt teemasid ning jagatakse taustainfot. Iga teema kohta antakse suunavad küsimused. 

Teemad:

1. EL Põhiseaduse lepingu tulevik (The future of the Constitutional Treaty)
- kas Euroopa Liidul peaks olema ühine Põhiseaduse leping?
- kas selleks, et Põhiseaduslikku lepingut vastu võtta peaks korraldama üle-Euroopalise rahvahääletuse või piisab riikide parlamentide otsusest? Miks?

2. Demokraatia ja kodanikuühiskond Euroopas ( Democracy and Civil Society in Europe)
- mida tähendab sinu jaoks demokraatia?
- mida teha, et inimesed käiksid valimas? Miks nad seda ei tee? Miks nad peaksid?

3. Sotsiaal- ja majandusmudel (Social and Economic Model)
- kas noortel peaks olema tööturul teistega võrreldes võrdsed võimalused?
- mida teha, et noortel oleks iseseisva elu alustamiseks kergem elamispinda leida?

4. Keskkond ja jätkusuutlik areng (Sustainable Development)
- kas noored on keskkonnasäästlikust eluviisist huvitatud?
- mida peaks Euroopa Liit tegema, et säästa keskkonda tulevastele põlvedele?

5. Noored ja Haridus (Youth and Education)
- mida teha, et ka mitteformaalne haridus oleks tööandjate seas tunnustatud ning kuidas hinnata mitteformaalse hariduse teel saadud oskusi?
- kas haridus peaks olema tasuta ja kõigile kättesaadav? Aga kõrgharidus? Mida selleks teha?

6. Euroopa Liit üleilmastunud maailmas (EU in the globalizing world)
- kas Euroopa Liidul on vaja ühtset välispoliitikat?
- mis peaks olema Euroopa Liidu välispoliitilised prioriteedid?

Osalemiseks registreeru hiljemalt 22. veebruaril aadressil:
veronika@enl.ee ja märgi  millisel sessioonil osaled (kell 10.00, 12.00 või 14.00).
Lisainfo: Kadri Kull , Euroopa Komisjoni Eesti esindus, e-mail:
kadri.kull@ec.europa.eu, tel. 626 4411

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng