Uudiste arhiiv
NELJAPÄEVAL, 12. JUUNIL toimub Tallinnas seminar, mille korraldajaks on FEST projekt koostöös EU Coherence projektiga.
Seminar "KUIDAS EESTI MAAILMA MUUDAB? Arenguriike mõjutavate poliitikate sidusus"
NELJAPÄEVAL, 12. JUUNIL, hotellis Reval Inn Tallinn (Sadama 1)

 
Eesti on juba 10 aastat olnud arenguabi doonorriik ning jagab Euroopa Liidu liikmena täit vastutust arenevate riikide käekäigu eest. Nüüd on aeg endalt küsida:

 

•   kas arengukoostöö on vaid riikide välispoliitika allharu või laiema tähendusega tegevus, mis haarab teisigi poliitikavaldkondi?

•   kas ja kui palju arvestavad Eesti ministeeriumid poliitikate kujundamisel arenguriikide huve?

•   millised on võtmetähtsusega poliitikavaldkonnad, millel on mõju Eesti arengukoostöö sihtriikidele ja arengumaadele laiemalt?

•   miks on arenguriike mõjutavate poliitikate sidusus vajalik ja milliste mehhanismidega seda saavutada?

 

Nendele küsimustele üheskoos vastuste leidmiseks oleme külla kutsunud eksperdid üle-euroopalisest EU Coherence programmist, kes annavad meile ühe päeva jooksul ülevaate tähtsamatest poliitikate sidususega seotud aspektidest arengukoostöö kontekstis. Ootame seminarile osalema huvitatud kodanikeühendusi, avalikke teenistujaid, rahvusvaheliste suhete ja poliitikahuvilisi tudengeid ning teisi huvilisi.

 

Seminar on TASUTA ning seminari töökeeleks on INGLISE KEEL. Tõlget eesti keelde ei pakuta.

Osalemiseks palume täita lisatud registreerumisvorm ning saata aadressil maarja@fest-project.org hiljemalt teisipäeval, 10. juunil 2008. Kuna kohti on piiratud arv, tasub varakult registreeruda!

 

SEMINARI PROGRAMM

 

09:30  Hommikukohv, sissejuhatus ja tutvumine

10:30  Arenguriike mõjutavate poliitikavaldkondade kaardistamine

12:00  Lõuna

13:00  Arenguriike mõjutavate poliitikate sidusus – kontseptsioon ja konkreetsed näited

• mis on poliitikate sidusus?

• milline mõju on Eesti poliitikatel arenguriikidele?

• sidususe poliitilised ja institutsionaalsed dimensioonid

• võtmevaldkonnad Eesti kontekstis

15:00  Kohvipaus

15:15  Probleemianalüüs töörühmades – Eesti poliitikate sidusus arenguriikide vaatevinklist: kitsaskohad ja lahendamisvõimalused

16:30  Lõpetamine, tagasiside

 

Koolitajad: Thijs Wentink ja Else Boonstra – EU Coherence Programme, Evert Vermeer Foundation (Holland)

 
FEST on Eesti, Soome ja Rootsi koostööprojekt avalikkuse arengukoostöö-alase teadlikkuse tõstmiseks ning selle valdkonna kodanikeühenduste võimekuse arendamiseks teavitustöös, eeskoste- ja lobitöö läbiviimisel ning osalemisel rahvusvahelistes projektides Euroopa Liidu arengukoostööpoliitika kontekstis. Eestis on FEST projekti läbiviijateks Eesti Euroopa Liikumine ja Eestimaa Looduse Fond.

 
EU Coherence on üle-euroopaline programm, mille eesmärgiks on hinnata Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide arenguriike mõjutavate poliitikate sidusust ning jälgida, kuidas poliitikakujundajad tegutsevad sidusate ja arenguriikidele soodsate poliitikate nimel. Projekti viib läbi Hollandis paiknev Evert Vermeer Foundation. Rohkem infot: www.eucoherence.org

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng