Uudiste arhiiv
Kehtiv ettevõtte tulumaks võib Eesti pärast liitumist EL-ga kohtusse viia
Ettevõtte tulumaks ei ole ametlik liitumisläbirääkimiste teema Euroopa Liiduga, kuid see haakub topeltmaksustamise välistamisega ning on juba täna vastumeelt mõnele Euroopa riigile ja seal tegutsevale ettevõttele
Kuigi Euroopa ühenduse õigusega ei ole ettevõtte tulumaksu reguleeritud, on olemas selles osas kohtulahend. Kui Eesti oma seadusandlust ettevõtte tulumaksu osas ei muuda, võib Eesti kuulumisel Euroopa Liitu mõni välisettevõte algatada Eesti vastu kohtuasja, mille tulemusena tuleb tasuda trahvi, hüvitada sellele ettevõttele kahjud ja muuta seadusandlust. Lasse Lehis Tartu Ülikoolist on spekuleerinud teemal, kas Eesti võiks ka Euroopa Liidu liikmena jätkata praeguse tulumaksusüsteemi rakendamist, siis põhimõtteliselt on see võimalik, kuid sel juhul tuleks vabastada tulumaksust ka kõikide ELi liikmesriikide residendist juriidilistele isikutele makstud dividendid. EEL
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng