Uudiste arhiiv
KOKKUVÕTE ÜLDKOOSOLEKUST - nõukogu valitud
(TÄIENDATUD) Eesti Euroopa Liikumise üldkoosolek kinnitas 2006.aasta tegevus- ja majandusaasta aruanded, valis nõukogu ning kinnitas 2007.a. tegevuskava ja eelarve.

2006. aasta prioriteedid olid: saavutada majanduslik stabiilsus, tasuda laenud ning käivitada EURO<");26 noortekaardi projekt. Tegutsetud on tulemuslikult – EEL on tänaseks toime tulev, laenudeta organisatsioon"); EURO<");26 projekt on edukalt koostöös Hansapangaga toimima hakanud.

:: RAHA ::

Projektide maht on kasvanud võrreldes 2005.aastaga enam kui kolm korda –  2006.a. oli EEL’il rahastuslepinguid 5,1 miljoni ning 2007.aastal koguni 5,7 miljoni eesti krooni ulatuses võrreldes 2005.aasta 1,5 miljoniga.

Nimetatud projektide maht kajastab hüppeliselt kasvanud töömahtu – järsk projektide hulga kasv on tinginud suurenenud koormuse raamatupidamises ning nõudnud väikesearvuliselt meeskonnalt suuri pingutusi, et professionaalne olla, lubadustest kinni pidada ning samuti toimuva kohta piisavalt infot jagada.

2006.lõpuks suurenes töötajate hulk kolmelt põhikohaga töötajalt (ja neljalt osalise koormusega projektijuhilit) aasta üheksa põhikohaga töötajani. Aasta jooksul oli palgatud lühi- ja pikaajaliselt kokku 29 inimest.Põhjuseks suurenenud projektide maht, projektide arv ning EURO<");26 noortekaardi väljastamise alustamine EEL-is.

Seoses Arengukoostöö Ümarlaua iseseisvumise ning osade projektide lõppemisega jääb põhikohaga töötajate arv 2007.aastal 10 inimese piiresse.

:: HINNANG ::

Audiitor andis 2006.a majandustegevusele positiivse hinnangu ning EEL-i edusamme tunnustasid ka mitmed organisatsiooni liikmed.

Nii nõukogu kui tegevbüroo tegevusele anti positiivne hinnang organisatsiooni arendamisel, seda eeskätt noortevaldkonna arenduses.

:: NÕUKOGU ::

Nõukogu esimehe ehk presidendina jätkab suursaadik RIIVO SINIJÄRV.

Nõukogu senisest koosseisust jätkavad ANNA-MARIA GALOJAN (Välispoliitika Instituut, assistent), PILLE-MAI HELEMÄE (MTÜ HeadEst juhatuse liige) ning JAAN SÕRRA (Tartumaa Põllumeeste Liit, esimees).

Uute liikmetena alustavad nõukogus VILJAR VEEBEL (TÜ Euroopa kolledž, õppejõud), AIVAR ROOP ( Hansapanga ettevõtete panganduse EL ja struktuurifondide valdkonnajuht), HANNES RUMM (Riigikogu liige).

Jaan Sõrra ning Aivar Roop on ühe-aastaste volitustega, teiste nõukogu liikmete volitused on kahe-aastased.

Uus nõukogu koguneb esimeseks koosolekuks 02.mail.

::2007::

Aasta 2007 toob kaasa programmide jätkamise senises kolmes tegevusvaldkonnas – Avatud Euroopa, noorteinfo ning naabruspoliitika.

Juhataja Ulrika Hurt tõi ühtlasi välja, et 2006.aastal formuleerus noortevaldkond selliseks, nagu ta võiks olla ka edaspidi - kompleksset noorteinfoteenust pakkuv ning tihedalt maakondlike noortenõustamis- ja infokeskuste kui ka noortekeskustega koostööd tegev ning info kõrval noortele osalusvõimalusi korraldav programm.

2007. ja 2008. aastal arendatakse järjekorras EEL programmi „Avatud Euroopa” (Eesti-sisest EL teavitust ja teavet otsustusprotsessidest) või EL naabruspoliitika valdkonda (mille sisuks on võrgustiku hoidmine Moldova, Gruusia, Ukraina kodanikeühendustega).

Millises prioriteetide järjekorras arendustöö toimub, jääb peaasjalikult nõukogu otsustada.

Üldkoosolekul osales 50 inimest, kellel koos osaleda mitte saanud liikmete volitustega oli kokku 120 häält.

Kõige lähemaks oluliseks projektiks Eesti Euroopa Liikumise jaoks on Euroopa Päev ning sellega seotud kolm konkurssi – Aasta Eurooplase kandidaatide leidmine, Euroopa Päeva tähistamise ideedekonkurss ning luulekonkurss koolinoortele. Kõikide projektide info on leitav aadressilt: www.euroopaliikumine.ee.

Lisainfo:
Ulrika Hurt
Juhataja
52 14 251
ulrika@euroopaliikumine.ee
Eesti Euroopa Liikumine

 

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng