Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumine osales Maailmapäeval
15. septembril toimus Tallinnas Tammsaare pargis Maailmapäev 2007, mille selleaastaseks teemaks oli „Abistav Eesti“. Eesti Euroopa Liikumine oli kohal tutvustamas oma tegevusi ja eesmärke ning jagamas informatsiooni antud valdkonnas. Pilte toimunust saab vaadata meie kodulehe rubriigist „Galerii“.

Järgmisel aastal saab 10 aastat ajast, mil arengukoostööst sai üks osa Eesti Välispoliitikast ning Eesti ei ole enam vaese abisaaja rollis, vaid suudab ka ise teiste heaks midagi ära teha. Juba kolmandat aastat toimuva Maailmapäeva eesmärgiks oli tõsta avalikkuse teadlikkust Eesti riigi ja kodanikeühenduste rollist ning tegevustest arengukoostöö vallas Gruusia, Moldova, Ukraina ja Afganistani suunal.

 

Eesti Euroopa Liikumise arengukoostöö ja naabruspoliitika projektidest ning Eesti-Moldova suhetest rääkis EEL-i juhataja Anna-Maria Galojan. Gruusia kultuuri ja tänast elu tutvustas Eesti Euroopa Liikumise juures Euroopa vabatahtlikuna töötav Archil Chochia.

 

Euro<");26 vabatahtlikud jagasid noortevaldkonna projektide EURO<");26, Eurodesk ja NIP infomaterjale ning tutvustasid noortele erinevaid võimalusi vajaliku informatsiooni leidmiseks nii Eesti kui ka Euroopa kohta läbi NIP portaali ja Eurodesk võrgustiku. Rahvusvaheline noortekaart Euro<");26 presenteeris aga kaardiomanikele mõeldud soodustusi, rahvusvahelisi projekte ja noorteinfot.

 

Arengukoostöö projekti FEST koordinaator Kristiina Ling tutvustas ÜRO aastatuhande arengueesmärke (Millennium Development Goals) ja jagas vastavasisulist infomaterjali „Aastatuhande arengueesmärgid - kas ainult unistus?“, mis on valminud koostöös FEST-i projekti ja Arengukoostöö Ümarlauaga. FEST on Eesti, Soome ja Rootsi kootööprojekt, mille eesmärgiks on arengukoostöö alane teavitustöö, õppematerjalide ning koolituste pakkumine kodanikeühendustele FEST-i projektiriikides.

 

Täname korraldajaid Arengukoostöö Ümarlauast, Välisministeeriumit ning samuti EEL-i noortevaldkondade vabatahtlikke.

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng