Uudiste arhiiv
Noorsootöö konverents
EEL korraldab 9. mail 2008 noorsootöö konverentsi "Kas eesti noor saab tulevikus hakkama?"

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine korraldab 9. mail 2008 Linnateatri Hobuveskis
noorsootöö konverentsi „Kas eesti noor saab tulevikus hakkama?“,
millest
oodatakse osa võtma noorsootöötajaid, noorteliidreid ning era- ja avaliku
sektori esindajaid, kes noorte, hariduse, tööhõive jmt. valdkonnaga
igapäevaselt kokku puutuvad.

Konverentsi „Kas eesti noor saab tulevikus hakkama?“ keskseteks teemadeks on
avatus ja kultuuridevaheline dialoog. Erinevate ekspertide abil püüame leida
vastust küsimusele, kas tänased poliitikad ning ühiskonna areng aitavad
kaasa avatud ja konkurentsivõimelise noore kujunemisele, kes tuleviku
piirideta Euroopas hakkama saab. Samuti heidame pilgu eesti noore kujunemist
mõjutavatele sotsioloogilistele protsessidele ning kõrvutame neid meie
naaberriikide Soome ja Rootsi noorte arengut mõjutavate teguritega.

Teiste seas jagavad oma mõtteid Iivi Anna Masso (kultuuridevahelise dialoogi
aasta saadik), Andrus Saar (Saar Poll), Aune Valk (Tartu Ülikool), Leena
Suurpää (Soome Noorsoouuringute Keskus), Fredrik Hertzberg (Stockholmi
Ülikool), Katri Raik (Haridus- ja Teadusministeerium), jt.

Registreerumine konverentsile toimub kuni 4. maini. Osalustasu on kuni 28.
aprillini spetsialistile 250 EEK/ õpilastele, üliõpilastele ja EURO<");26
kaardiomanikule 200 EEK. 29. aprillist 4. maini on osalustasu spetsialistile
350 EEK/ õpilastele ja üliõpilastele 250 EEK/ EURO<");26 kaardiomanikule 200
EEK.

Konverentsi programm ja registreerumine:
http://konverents.euroopaliikumine.ee

Konverents toimub „Kultuuridevahelise dialoogi aasta 2008“ raames ning seda
toetavad Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Avatud Eesti Fond ja
Riigikantselei ning Hasartmängumaksu Nõukogu

Aktiivset osalemist ootama jäädes ja kohtumiseni konverentsil!

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

Lisainfo:

Hannes Sildnik
Eurodesk Eesti koordinaator
Tel: 6 419 681
E-post: hannes@eurodesk.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng