Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumine peab õiglaseks ja otstarbekaks tööjõu vaba liikumise põhimõtete rakendamist kohe Euroopa Liiduga ühinemisel
Kuna praeguse seisuga (see võib muutuda) ei soovi Euroopa Liit laiendada Eestile tööjõu vaba liikumise põhimõtteid enne seitset aastat, leiab Eesti Euroopa Liikumine jätkuvalt, et see ei ole otstabekas ega ka õiglane eestimaalaste suhtes.
Arvestades praegust suhteliselt madalat migratsioonitaset (praegu 3000–4000 inimest aastas), võib Euroopa Liiduga ühinemisel prognoosida Siseministeeriumi andmetel selle kasvu 1,5 kuni 2 korda. See ei ole aga riigi majandusliku arengu seisukohalt kuigi olulise kaaluga. Samas on Eesti arengut, tööturgu, asukohta, traditsioone ja põlisrahva paiksust arvestades ebatõenäoline eestlastest töötajate massiline liikumine Euroopa Liidu piires. Viimast seisukohta on kinnitanud ka mitmed vastavad uuringud. Eestis elavate välismaalaste (ligi 300 000, kellest ligi 180 000 on määratlemata kodakondsusega ja ülejäänud teiste riikide, põhiliselt Vene Föderatsiooni kodanikud või illegaalid) põhiosa ei suuda Euroopa tööturul hetkel konkureerida. Kuigi absoluutarvudes ei näita prognoosid migratsioonivoogude olulist kasvu, tuleb arvestada võimalusega, et tipptasemel spetsialistide hulgas kasvab liikumine riigist riiki. Paljuski on see aga ajutise iseloomuga. Üldse tuleb ka tööjõu vaba liikumise puhul eristada ajutist ja alalist töötamist nagu ka ajutist ja alalist elamist riigis. Kõige enam sõltuvad migratsioonivood siiski mitmestest majanduslikest teguritest nagu elatustasemest, investeeringutest, tööpuuduse näitajatest jms. millele riik ei taha hetkel hinnangut anda. Immigratsioon Eestisse võib suureneda alles pärast Eesti elatustaseme jõudmist Euroopa Liidu keskmise lähedale. Praegusi arengutemposid arvestades tähendab see mitte enne 10 kuni 20 aastat. Nii on jätkuvalt Eestile probleemiks pigem Venemaalt ja endistest SRÜ riikidest tulev rändevoog, mis viimasel ajal näitab kasvutendentsi. Kuna ka praegu on Euroopa Liidu suhtes Eesti-poolsed immigratsioonikitsendused praktiliselt olematud, siis sellest tulenevalt ei ole alust prognoosida olulist immigratsioonilainet ka lähitulevikus. Allikas: Eesti Maksumaksjate Liit ja Siseministeerium
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng