Uudiste arhiiv
Rahvusvaheline koolitus Web2: uued võimalused noorteinfo- ja teavitustöös
EURODESK Eesti korraldab 20.-21. novembril koostöös London Middlesex University´ga koolituse uue põlvkonna interneti võimalustest info- ja teavitusportaalide arenduses.

Koolituse eesmärk on arendada kohalikul tasandil infotööga tegelevate spetsialistide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid oskusi ning aidata seeläbi kaasa noorteinfo valdkonna arengule ning noorteinfo levikule Eestis.

Kahepäevase koolituse käigus tutvustatakse osalejatele web2 kontseptsiooni ning antakse ülevaade interneti uue põlvkonna praktilistest vahenditest internetiportaalide arenduses (podcast, RSS, wikid, sotsiaalsed võrgustikud, virtuaalsed maailmad ning teised sotsiaalse tarkvara rakendused).

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng