Uudiste arhiiv
SELLE AASTA EUROOPA PÄEV ON PÜHENDATUD KULTUURILISELE IDENTITEEDILE EUROOPA LIIDU TINGIMUSTES
Eesti Euroopa Liikumise poolt korraldatavate Euroopa Päeva ürituste eesmärk Tallinnas Tammsaare pargis 9.mail ja Tartu Raekoja platsis 10.mail on demonstreerida eestlastele erinevate rahvuste, sealhulgas eesti kultuurilise identiteedi elujõu võimalikkust ja perspektiive Euroopa Liidu tingimustes.
Miks on Euroopa Päeva vaja? Eesti elanikkonna eurointegratsiooni oluliseks takistavaks teguriks on laialt levinud hirm, et Eesti liitumine Euroopa Liiduga ohustab meie kultuurilist identiteeti. Eesti elanikel on valusad mälestused rahvusliku omapära mahasurumisest Nõukogude Liidu tingimustes. Suhtumises Euroopa Liitu domineerib paralleel minevikukogemusega, see ahendab inimeste hoiakute kujunemisel Euroopaga liitumisega kaasnevate võimaluste laia spektri olemasolu mõistmist.Seetõttu ongi selle aasta Euroopa Päeva läbivaks teemaks kultuur ja eesti rahva traditsioonide säilimine ning identiteedi leidmine ja rõhutamine. Teiste rahvaste edukate näidete abil tahame näidata, et globaliseeruv maailm ei tähenda oma rahvuskultuuri kadumist, vaid teiste kogemuste läbi uute võimaluste leidmist. Soovime koos üles leida need tugevad küljed, mis just meie kui eestlaste kultuuri iseloomustavad, ning mida on perspektiivis mõistlik arendada meie identiteedi säilimisvõimaluste tugevdamise eesmärgil. Kava kohta Tallinnas ja Tartus:
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng