Uudiste arhiiv
FEST seminar: julgeolek, areng ja Afganistan
FEST projekt kutsub kodanikeühenduste esindajaid 21.novembril rahvusvahelisele seminarile "Security and development: Case study Afghanistan".

Seminar toob kokku kodanikeühendused Põhja-ja Baltimaadest, et täiendada Afganistani näitel osalejate teadmisi julgeoleku ja arengu seostest. Ühtlasi otsitakse võimalusi erinevate riikide ühenduste koostööks riiklike julgeoleku- ja arengupoliitikate monitoorimisel.
 
Koolitajaks on Senja Korhonen (Kuopio Crisis Management Centre), ekspertidena osalevad Bengt Kristiansson (Swedish Committee for Afghanistan, endine peasekretär) ning Rilli Lappalainen (Kehys - Soome arengukoostööga tegelevate kodanikeühenduste EL-platvorm).
 
Seminar toimub 21.novembril kella 10:00-17:00, toimumispaigaks Reval Hotel Central (Narva mnt 7C). Lisainfot jagab heal meelel FEST projekti koordinaator (e-mail: maarja@fest-project.org , tel. 6 419 681).

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng