Uudiste arhiiv
Energiajulgeolekut ja kliimaküsimusi käsitlev ümarlaud neljapäeval, 11. detsembril Tallinnas
Eesti Euroopa Liikumine kutsub 11. detsembri pärastlõunal osa võtma ümarlauast "Energiajulgeolek ja kliimaküsimused Euroopa Liidus - Eesti võimalused ja väljakutsed." Ümarlaud toimub Euroopa Liidu Majas (Rävala 4, sissepääs Laikmaa tänavalt) algusega kell 13.00.

Ümarlaud on osa rahvusvahelisest avalike arutelude sarjast, mille raames toimuvad sarnased vestlusringid ka Lätis, Saksamaal, Soomes ja Taanis. Osalema ootame kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste, era- ja avaliku sektori esindajaid. Samuti on oodatud üliõpilased, ajakirjanikud ja kõik teised, kellele antud temaatika huvi pakub.

Ümarlaua taust ja eesmärk

Juurdepääs keskkonnasõbralikele, kuid samas kättesaadavatele energiaressurssidele on kujunenud tänapäeva maailma majanduse oluliseks väljakutseks. Energiavarude ebaühtlane jaotus lisab valdkonnale ka julgeolekumõõtme. Samuti mõjutavad energiavaldkonna otsused ülemaailmset kliimasoojenemist ja seeläbi iga elanikku Eestis, Euroopas ja maailmas. Euroopa Liit püüab kliimasoojenemise vastases võitluses mängida esimest viiulit - 2007. aastal lepiti kokku ambitsioonikates vastavasisulistes eesmärkides 2020. aastaks. 2008. aasta muutunud julgeolekuolukorras ja jahtunud majanduskeskkonna tingimustes on nimetatud eesmärkide saavutamine aga muutunud küsitavaks.

Rahvusvahelise arutelude sarja võtab kokku 2009. a. veebruaris Soomes toimuv konverents, kus ka kümme Eesti ümarlauast osa võtnud inimest osaleda saab.

Ümarlaua "Energiajulgeolek ja kliimaküsimused Euroopa Liidus - Eesti võimalused ja väljakutsed" programm:

Aeg: 11. detsember kell 13.00 - 16.30
Koht: Euroopa maja, Rävala pst 4, Tallinn

13.00-13.15: Avasõnad
Toivo Klaar, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht

13.15-14.15: Ettekanded
Euroopa Liidu kliimapakett ja sellega seotud küsimused:
Käsper Kivisoo, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik 
Energiajulgeolek Eestis ja Euroopas:
Andres Mäe, Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

14.15-15.15: Arutelu töörühmades
A. Energia ja julgeolek
B. Energia ja kliima

15.15-15.30: Kohvipaus

15.30-16.15: Töörühmade raport ja arutelu
Käsper Kivisoo, ELS 
Andres Mäe, EVI

16.15-16.30: Ümarlaua kokkuvõte

REGISTREERUMINE: Osalemisest palume teada anda hiljemalt 9. detsembril e-posti aadressile arvo(a)euroopaliikumine.ee . Registreerumisel palume märkida, millise teema vastu tunnete suuremat huvi, kas energiajulgeolek või kliimaküsimused.

Ümarlaua toimumist toetab Euroopa Liidu programm "Kodanike Euroopa".

Lisainfo:
Arvo Anton
Ümarlaua koordinaator
Eesti Euroopa Liikumine

E-post:
arvo(a)euroopaliikumine.ee
Tel: 641 9681

       

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng