Uudiste arhiiv
Euroopa Kodanike Foorum 2009
Euroopa Kodanike Foorum 2009 on veebipõhine arueteluruum, mis toob kokku kõigi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud arutama EL-i ees seisvate võtmeküsimuste üle. Kuni märtsini 2009 on igaüks kutsutud osalema veebipõhisel arutelul ning esitama ettepanekuid meie majandusliku ja sotsiaalse tuleviku küsimustes. Foorum avaneb kõrvaloleval märgil klõpsates.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng