Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumine ja Arengukoostöö Ümarlaud kutsuvad konverentsile
Euroopa Liidu arengukoostöö- ja naabruspoliitika: Eesti saavutused ja võimalused reedel, 13. märtsil 2009 Reval Hotell Olümpias (Liivalaia 33). Palun teatage oma osalusest 11. märtsiks aadressile maarja@euroopaliikumine.ee, märksõnaks "konverents". Konverentsi tutvustus ja programm lähemalt ...

Euroopa Liidu arengukoostöö- ja naabruspoliitika: Eesti saavutused ja võimalused

Ajal, mil Euroopa Liidu institutsioonid koos liikmesriikidega annavad enam kui poole kogu maailmas jagatavast arenguabist, ei piirne Euroopa Liidu mõju üleilmse toimijana enam ammu üksnes liidu välispiiriga. Euroopa Liidu otsused arengukoostöö-, kliima-, energia-, rändepoliitika ja kaubanduse vallas mõjutavad otseselt elu-olu kaugetes Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika nurkades. Niisamuti suunab Euroopa Liit naabruspoliitika kaudu ärkimisväärselt oma lähinaabrite suutlikkust ja indu edendada demokraatiat, toetada inimõigusi ja arendada kodanikeühiskonda.

Ka Eesti kannab Euroopa Liidu liikmena vastutust ülejäänud maailma ees. 7. juunil toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel on õige aeg küsida, millised on olnud Eesti saavutused ja millised on tulevikuvõimalused Euroopa Liidu arengukoostöö- ja naabruspoliitika raamistikus?

2009. aasta kevadtalvel viis Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž Eesti Euroopa Liikumise FEST projekti raames läbi uuringu Eesti Euroopa Parlamendi saadikute senisest tegevusestarengukoostöö valdkonnas. Samal ajal sõnastasid Arengukoostöö Ümarlaua liikmesorganisatsioonid ühtse manifestina oma ootused tulevastele Eesti saadikutele Euroopa Parlamendis. Selleks, et arutleda, millised on kodanikeühenduste ootused meie esindajatele Euroopas ning kuidas tõhustada kodanike ja poliitikakujundajate dialoogi Eesti tegevussuundade määratlemiseks Euroopa Liidu välissuhetes, palume Teid osalema konverentsile „Euroopa Liidu arengukoostöö- ja naabruspoliitika: Eesti saavutused ja võimalused” reedel, 13. märtsil 2009 Tallinnas, Reval Hotell Olümpias Liivalaia 33

Palun teatage oma osalemisest hiljemalt 11.märtsiks

aadressil maarja@euroopaliikumine.ee, märksõnaks “KONVERENTS”!

Programm

13.märts 2009, Reval Hotell Olümpia, Tallinn


09.30 – 10.00 Registreerumine ja tervituskohv

10.00 – 10.15 Avasõnad - Riivo Sinijärv (Eesti Euroopa Liikumine)

10.15 – 10.45 Euroopa Liidu roll maailmas: väljakutsed EL välis- ja arengukoostööpoliitika ees Andres Kasekamp (Eesti Välispoliitika Instituut)

10.45 – 12.00 Eesti Euroopa Parlamendis – senised saavutused

Esitlus: Eesti Euroopa Liikumise FEST projekti raames korraldatud uuring „Euroopa Parlamendi Eesti saadikute tegevus Euroopa Liidu arengukoostöö valdkonnas 2006-2008“ Viljar Veebel (Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž)

Paneeldiskussioon: ametis olevate saadikute tagasiside uuringule: Marianne Mikko, Katrin Saks, Toomas Savi (Euroopa Parlament)

12.00 – 12.30 Kohvi- ja suupistepaus

12.30 – 14.00 Eesti Euroopa Parlamendis – ootused ja koostöövõimalused Arengukoostöö Ümarlaua manifesti esitlus: Kodanikeühenduste ootused tulevastele Eesti esindajatele Euroopa Parlamendis Evelin Andrespok (Arengukoostöö Ümarlaud)

Paneeldiskussioon: Kuidas võiks toimida dialoog kodanike ja poliitikakujundajate vahel Euroopa Liidu arengu- ja naabruspoliitika raamistikus? Mall Hellam (Avatud Eesti Fond), Ahto Lobjakas (Raadio Vaba Euroopa), Marko Mihkelson (Riigikogu EL asjade komisjon)

Moderaator: Kristina Mänd (Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 15.00 Kokkuvõte ja vastuvõtt

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng