Uudiste arhiiv
Riigikogu esindaja EL Tulevikukonvendis toetab föderaalset tuleviku Euroopa Liitu
Riigikogu esindaja EL Tulevikukonvendis Peeter Kreitzberg ütles eile, et toetab föderalistlikku EL mudelit, kuid suhtus kriitiliselt tsentraliseeritult juhitavasse tuleviku Euroopa Liitu.
16. mail Eesti Euroopa Liikumise poolt korraldataval igakuiste avalike kohtumiste sarjas Euroopa Jutud huvilistega föderalismi teemal vestelnud Peeter Kreitzberg ja Prantsuse saadik J-J. Subrenat leidsid, et tuleviku EL föderaalne mudel on tõenäoliselt parim lahendus just väikeriikidele, st. ka Eestile kui tulevasele EL liikmesriigile. Leiti, et liikumine föderaalse EL poole on mõeldav vaid juhul, kui EL-s viiakse läbi institutsionaalne reform, mis tagab väikestele riikidele õiglase esindatuse föderaalses süsteemis ning väldib võimu ülemäärase kontsenteerimise ühte keskusesse. Lisaks institutsionaalsele reformile (kahekojaline parlament, teatud küsimustes pädevuse delegeerimine tagasi rahvusriigi tasandile ja vastupidi) vaieldi EL maksudel põhineva ühtse eelarve, subsidiaarsusprintsiibi vajalikkuse ja nn. erinevatel kiirusastmetel põhinevast grupeeritud integratsioonist tuleviku EL-s, mis annavad föderaalsele mudelile tõelise sisu või on sellega vastuolus. Pädevuste jaotuse küsimuses leiti, et kaitse- ja keskkonnapoliitika on valdkonnad, kus EL ei tohiks ka tulevikus omada ranget ühtset poliitikat, vaid jätma rahvusriikidele tavapärasest rohkem otsustusõigust. Kohtumise, mille teemaks “Kas Euroopa vajab föderalismi?” lõpus mööndi, et küsimärk sõna “föderalism” järel ümber lükata ei suudetud, kui teema sõnastus küll, st. eestlased peaks endale selgeks tegema, millist föderaalset EL-i me soovime. Selleks, et erinevaid föderalismi mudeleid lahti seletada ja nende üle vaielda korraldab Eesti Euroopa Liikumine selle aasta jooksul 9 maakondlikku EL tulevikuteemalist foorumit, kus kõikidel huvilistel on võimalik kaasa mõelda ja edastada oma arvamus konvendiliikmetele. EL Tulevikukonvent alustas tööd selle aasta veebruari lõpus ja töötab umbes aasta eesmärgiga sõnastada ühtne tekst EL tuleviku ülesehitusest ja pädevustest pärast laienemist. Tekst esitatakse EL liikmes- ja kandidaatriikide juhtidele 2004.a., kui toimub järgmine valitsustevaheline konverents, mis on kõrgeim EL organ.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng