Uudiste arhiiv
Euroopa Kodanike Foorumi regionaalsed debatid
Euroopa Kodanike Foorum on esimene omalaadne ettevõtmine, mis koondab tavakodanikke, poliitikuid ning huvirühmi kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist arutlema EL-i rolli üle Euroopa majandusliku ja sotsiaalse turvalisuse tagamisel. 28 septembril teeb Taani Euroopa Liikumine Kopenhaagenis avalöögi Euroopa Kodanike Foorumi projekti raames korraldatavate üle-euroopaliste regionaalsete debattide seeriaga.
Ühisele arutelule  Kopenhagenisse Euroopa kodanike majandusliku ja sotsiaalse turvalisuse kujundamisel on kutsutud Balti- ning Põhjamaade kodanikeühendused ja vast valitud Euroopa Parlamendi saadikud. Taanis kohtuvad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Taani esindajad tõstatamaks regiooni jaoks tähtsaimad küsimusi Euroopa Liidu tuleviku kujundamisel. Eesmärgiks on tugevdada uue Euroopa Parlamendi ja kodanikuühiskonna vahelist dialoogi edaspidiseks parlamendi tööperioodiks. Kõigi viie regiooni arutelu tulemused esitatakse Euroopa Liidu poliitikutele 2010 aasta jaanuaris.
 
Regionaalsete debattide toimumise ajad 5 Euroopa linnas:
 
Toimumise aeg
Asupaik
Osalevad riigid
27 okt 2009
Bratislava (Slovakkia)
Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka
16 nov 2009
Berliin (Saksamaa)
Poola, Austria, Tsehhi, Sloveenia
6 nov 2009
Nizza (Prantsusmaa)
Hispaania, Portugal, Malta, Küpros, Prantsusmaa
28 sept 2009
Kopenhaagen (Taani)
Läti, Leedu, Eesti, Soome, Rootsi
20 nov 2009
Dublin (Iirimaa)
Suurbritannia, Belgia, Holland, Luksemburg


Lisateavet projekti kohta leiab Euroopa Kodanike Foorum 2009 kodulehelt SIIT
 
 
 
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng