Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumine tunnustab suurima panuse andjaid ühineva Euroopa tutvustamisel
Kodanikuühendus Eesti Euroopa Liikumine annab teist aastat välja tiitlit Aasta Eurooplane. Koostöös kirjastusega Varrak antakse sel aastal tiitlid välja ajakirjaniku, mittetulundusühingu või sihtasutuse, maakonna ja õpetaja või õpilase kategoorias.
Pressiteade 26.06.2002 Eesti Euroopa Liikumine tunnustab suurima panuse andjaid ühineva Euroopa tutvustamisel Vastavalt Euroopa Liikumise nõukogu otsusele on tiitlite nominantideks sel aastal Erkki Bahhovski - süstemaatiliste ja analüütiliste Euroopa-teemaliste arvamuslugude avaldamise eest Postimehes, Reet Valing - EL temaatika põhjaliku käsitlemise eest Eesti Raadios, Avatud Eesti Fond (Mall Hellam) - "Eesti ja EL" projektikonkursi käivitamise eest, Saaremaa (Kaie Rõõm, Eurohouse) - eduka maakondliku teavitustöö eest ja Viljandi Maagümnaasium (Irene Artma) - klassilehe koostamise eest, mis oli pühendatud EL teemale ja milles õpilased intervjueerisid oma vanemaid ning nende kolleege. Aasta Eurooplane on Eesti Euroopa Liikumise poolt omistatav tunnustus üksikisikuile, organisatsioonidele/ühingutele, ettevõtetele, õppeasutustele ja omavalitsustele olulise panuse eest ühineva Euroopa ja Euroopa Liidu tutvustamisel Eestis, samuti laia rahvusvahelist tähelepanu ja sotsiaalset kaalu omavate innovaatiliste saavutuste eest tiitli omistamisele eelneva(te) aasta(te) jooksul. Eesti Euroopa Liikumine peab tiitliga kaasnevast mälestusesemest olulisemaks tiitli saanute tunnustamist liikumise liikmete ja avalikkuse poolt tehtud töö eest. Tiitlid annab kätte Eesti Euroopa Liikumise president professor Peeter Tulviste 27. juunil kl. 16.20 Eesti Kõrgema Kommertskooli (EBS) saalis Lauteri tn. 3 Eesti Euroopa Liikumise korralise üldkogu raames. Lisainfo Aivar Roop 6 935 235
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng