Uudiste arhiiv
Kliimateemaline konverents Kopenhaagenis
28. septembril korraldas Taani Euroopa Liikumine kliimateemalise konverentsi, kus osales pea 150 eksperti ning huvirühmade esindajat sh ka Eestist. Konverents oli üks viiest regionaalsest debatist, mida korraldatakse analüüsimaks Euroopa Kodanike Foorumi tulemusi, mille eestvedajaks on King Baudouin Foundation Belgiast. Konsultatsioonid näitasid, et kodanikud on kliimamuutuste pärast mures ning loodavad näha enam taastuvenergia kasutust.
Taani parlamendihoones toimunud konverentsi avas Erik Boel, Taani Euroopa Liikumise president. Boel rääkis Euroopa Liidu rollist kliimaküsimustes ning Lissaboni lepingu rakendumise tähtsusest, mille eraldi välja toodud eesmärgiks on kliimamuutustega toimetulek.
 
Järgnes Euroopa Komisjoni esindaja Jean-Arnold Vinois´i ettekanne komisjoni kahe strateegia tutvustusega kliimamuutustega toimetulekust – „Europe´s First Strategic Energy Review“ ning „Europe´s Second Strategic Energy Review“, millest esimest kutsutakse nn 20-20-20 ja puudutab aega kuni aastani 2020 ning teine katab perioodi 2020-2050. Põhjaliku ülevaate said osalejad Bo Lindegaardi Taani Peaministribüroo Energiaüksuse juhataja vahendusel läbirääkimiste seisust USA, Hiina ja Euroopa riigipeade vahel seoses detsembris toimuva kliimakonverentsiga Kopenhaagenis. Lindegaard kinnitas, et poliitilisel tasandil on pühendumus kliimaküsimustega tegelemiseks väga tugev, kuid konkreetsete kokkulepete saavutamiseks detsembris tuleb teha veel tööd.
 
Paneeldiskussioonis Taani erasektori esindajate vahel osalesid Anders Eldrup, Dong Energy tegevjuht, Ole Krog, Taani Tööstuse Konföderatsiooni tegevdirektori asetäitja, Jan Serup Hylleberg, Taani Tuuleenenergia Assotsiatsiooni tegevjuht ja Mads Flarup Christensen, Greenpeace Nordicu tegevjuht. Kõik tutvustasid kuidas nad tegelevad oma organisatsioonis kliimamuutustest tulenevate küsimustega. Andres Eldrup ütles, et nende organisatsiooni eesmärgiks on olla eestkostjaks, et 20 aasta pärast oleks 85% Taani energiast toodetud taastuvenergia allikatest ning 15% fossiilkütustest, võrreldes tänasega, kus numbrid on vastupidised.
 
Teine paneeldiskusioon toimus vast valitud Euroopa Parlamendi saatikute vahel - Sirpa Pietikäinen (EPP) Soomest, Britta Thomsen (Sotsiaaldemokraat) Taanist and Indrek Tarand (Roheline) Eestist. Panelistid tutvustasid Euroopa parteide lähenemist kliimamuutustele ning tõstsid esile Euroopa Liidu eesrindlikkust kliimaküsimustega tegelemisel. Kõik kutsusid liikmesriike tugevamale Euroopa tasandi koostööle energiaküsimustes.
 
Allpool leiate konverentsi ettekanded.

Presentatsioon_Erik_Boel.doc
Presentatsioon_Jean-Arnold_Vinois.ppt

FOTOD KONVERENTSIST
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng