Uudiste arhiiv
EL noortepoliitika tulevikustrateegiat tutvustavad seminarid 2009-2010
Euroopa Komisjonis valmis 2009 aasta aprillis uus noorsoo strateegia, mis seab eesmärgid noortepoliitika ja noortevaldkonna arenguks Euroopa Liidu liikmesriikides järgmise 10 aasta jooksul. Uue strateegia tutvustamiseks viib Eesti Euroopa Liikumine 2009 aasta oktoobrist kuni 2010 aasta märtsini läbi neli kahepeäevast seminari, kuhu on oodatud nii noored, noorsootöö organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste/maavalitsuste esindajad.

 

Euroopa Komisjonis valmis 2009 aasta aprillis uus noorsoo strateegia, mis seab eesmärgid noortepoliitika ja noortevaldkonna arenguks Euroopa Liidu liikmesriikides järgmise 10 aasta jooksul.  „ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete ja võimaluste tarvis” on kujunenud läbi struktureeritud dialoogi Euroopa noortega ning julgustab liikmesriike looma noortele soodsamaid tingimusi oma oskuste arendamiseks, eneseteostuseks, tööturul toimimiseks aktiivselt ühiskonnas osalemiseks ning suuremaks hõivatuseks ELi ülesehitamisel.

Uue strateegia tutvustamiseks viib Eesti Euroopa Liikumine 2009 aasta oktoobrist kuni 2010 aasta märtsini läbi neli kahepeäevast seminari, kuhu on oodatud nii noored, noorsootöö organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste/maavalitsuste esindajad.

Toimuvate seminaride eesmärgiks on tõsta noorsootöövaldkonnas tegutsevate inimeste teadlikkust Euroopa Liidu noortepoliitika uuest strateegiast ning algatada kohalikul tasandil diskussiooniprotsess noorte ja poliitikakujundajate vahel selle rakendamise võimalustest kohalikul tasandil. Samuti soovime tõsta projektis osalevate koostööpartnerite, noorte, noorsootöötajate, KOV spetsialistide jne teadlikkust aktuaalse noortepoliitika põhisuundadest ja eesmärkidest.

Lisaks diskussioonidele kohaliku tasandi otsuste tegemisest EL noortepoliitika tulevikustrateegiat silmas pidades soovime projekti jooksul toimuva nelja seminari käigus luua ka interaktiivse teavitusvahendi noorsootöötajatele ning koolidele. Mitteformaalse hariduse meetodeid kasutades paneme osalejate abiga kokku Euroopa noortepoliitika olemust lahtiselgitava mängu. 

Igal kahepäevasel seminaril osaleb kokku 30 inimest, sellest 20 noort ja 10 avaliku sektori/ organisatsioonide esindajat. Noorte osas oleme projekti sihtgrupiks valinud noortekogude esindajad, kes suudaksid kohalikul tasandil ka reaalselt omavalitsuste ja noorsootöötajatega koostööd teha ning projekti käigus süvendatavaid kontakte ka hiljem replique montre de luxe edasi arendada.

Esimene seminar toimub oktoobri lõpus Kärdlas, sellele järgnevad novembri ja detsembri jooksul Paide, Narva ja Valga. Lisainformatsiooni projekti täpsema kulgemise kohta saab e-posti aadressilt hannes@eurodesk.ee  

Projekt toimub Euroopa Komisjoni kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored toel. Lähem info programmi võimaluste kohta siit

 

 
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng