Uudiste arhiiv
ERYICA noorteinfotöötajate baaskoolitus Tallinnas!
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine kutsub kõiki noorte info- ja teavitusvaldkonnas tegutsevaid noorsootöötajaid osalema ERYICA noorteinfotöötajate baaskoolitusel, mis toimub 17.-18. detsembril 2009 ja 13.-15. jaanuaril 2010 Tallinnas!
ERYICA noorteinfotöötajate baaskoolitus on Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri- ERYICA koostatud koolitus noorte teavitajatele. Koolituse eesmärgiks tagada noorteinfotöötajate miinimumoskused tööks ja Euroopa Noorteinfo Harta põhimõtete ellurakendamine. Koolitus toimub Eestis juba neljandat korda ja seda rahastab Eesti Noorsootöö Keskus.
 
40- tunnine koolitusprogramm on mõeldud noorsootöö spetsialistidele (noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustes, avatud noortekeskustes, kohalikes omavalitsustes, noorteorganisatsioonides jne), kes tegelevad noorteinfo ja teavitamisega. Koolitus on heaks avalöögiks neile, kellel puuduvad varasemad kogemused ja kes alles alustavad noorteinfotööga, aga ka neile, kellel puudub erialane täiendkoolitus.

Koolitusprogramm koosneb koosneb neljast erinevast moodulist:
 
1)      Noorteinfo teoorias ja praktikas;
2)      Noorte infovajadused, informatsiooni analüüsimise oskused, info levitamine ja noorte kaasamine;
3)      Noorteinfotöötaja pädevused ja oskused;
4)      Praktilised ülesanded ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine.

Täpsema ülevaate koolitusprogrammist lisatud failist

Koolituse viivad läbi Hannes Sildnik ja Epp Adler

Koolitus toimub Jaan Tõnissoni Instituudi ruumides aadressil Pärnu mnt. 67, Tallinn  (www.jti.ee)

Koolitusel osalejad kohustuvad koolituse läbima täies mahus. Koolituse lõppedes saavad osalejad ERYCA rahvusvahelise keskkontori poolt väljastatud nimelised tunnistused.
 
Koolitus on osalejatele tasuta! Koolituskulud, toitlustus ja vajadusel ka majutus kaetakse korraldajate poolt.

Kuivõrd osalejate arv koolitusele on piiratud, palun oma osalemissoovist esimesel võimalusel teada anda e-posti aadressil hannes@eurodesk.ee. Koolitusele registreerumise viimaseks kuupäevaks on 10. detsember 2009. Palun registreerimisel ka ära märkida, kas soovite koolituse ajaks majutust.

Palun levitage koolitusteadet ka kõigi võimalike huvitatute seas!

Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust alltoodud kontaktidel:

Hannes Sildnik
Noorteinfo koordinaator

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine
Estonia pst. 5a
10143 Tallinn

Tel: 6419681
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng