Uudiste arhiiv
Narva-Jõesuus toimus järjekordne EL noortepoliitika uut ajajärku tutvustav seminar
Euroopa Liidus algas käesoleva aasta jaanuarist noortepoliitika uus ajajärk, mis seab eesmärgid noortevaldkonna arenguks Euroopa Liidu liikmesriikides järgmiseks 9 aastaks. Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistiku tutvustamiseks toimus eelmise nädala lõpus Narva-Jõesuus järjekordne noorteseminar.
 
Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik on kujunenud läbi struktureeritud dialoogi Euroopa noortega ning julgustab liikmesriike looma noortele soodsamaid tingimusi oma oskuste arendamiseks, eneseteostuseks, tööturul toimimiseks aktiivselt ühiskonnas osalemiseks ning suuremaks hõivatuseks ELi ülesehitamisel.

Esimene seminar toimus eelmise aasta lõpus Hiiumaa, milles osalesid noored ja noorsootöötajad Hiiumaalt, Läänemaalt ja Viljandimaalt. Järjekorras teine seminar toimus 28.-29. jaanuaril Narva-Jõesuus. Seminaril oli osalejaid Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa maakondlikest noortekogudest, Narva Noorteparlamendist, maavalitsustest ja noorteorganisatsioonidest.

Järgmised seminarid toimuvad märtsis. Täpne aeg ja koht on täpsustamisel.
Lisainformatsiooni projekti täpsema kulgemise kohta saab MTÜ Eesti Euroopa Liikumisest tel: 6419 678 võie-posti aadressilt hannes@eurodesk.ee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng