Uudiste arhiiv
Kutse seminarile kodanikualgatusest Euroopa Liidus
EL kaasamistava projekti raames toimub 9. juulil seminar „Lissaboni leping ja kodanikualgatus Euroopa Liidus”.
Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. a lubati Euroopa kodanikuühiskonnale uus vahend oma huvide väljendamiseks:  Euroopa Liidu leping sisaldab nüüd nn miljoni kodaniku sätet, mis lubab just sellisel hulgal eurooplastel ametlikult algatada õigusakti loomise protsessi.  Sätte rakendamise konkreetsete tingimuste üle arutavad praegu Euroopa Liidu otsustusorganid.  Seminaril arutame, mil viisil me sooviks süsteemi näha rakendumas ning kuidas Eestil ja inimestel on seda võimalik kasutada.

Seminari sihtrühm: kodanikuühendused, huvigrupid ja eestkosteorganisatsioonid, aktiivsed kodanikud.

Sissejuhatavates ettekannetes käsitlevad Eesti kodanikualgatuse praegust seisu professor Mikko Lagerspetz ning EL-i poolt pakutud üle-Euroopalist raamistiku Kristi Värk Justiitsministeeriumist.  Järgnevas arutelus publikuga osalevad Ott Lumi modereerimisel  Taavi Madiberk (Eesti Omanike Keskliidu peasekretär, petitsioon.ee eestvedaja), Kalle Liivamägi (Riigi- ja Omavalitsuste Töötajate Ametiühingute Liidu ROTAL esimees) ja Urmo Kübar (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja).  Otsime ühiselt vastuseid küsimusele, kuidas parimal moel kodanikualgatus heale valitsemisele kaasa võiks aidata.

Ürituse materjalid leiad järgnevate linkide alt:  kutse asub siin, ajakava siin.

Vaata ka:  artikkel rakendamise hetkeseisust Euroopa Parlamendi lehel ja inglisekeelne Euroopa Komisjoni kodanikualgatuse teemaleht.

Registreerumine on avatud aadressil:
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en_GB&pli=1&formkey=dHIzdWxLbGdqUWNWZ0l5LWRIM3g0T3c6MQ#gid=0.

Lisainfo:
Thor-Sten Vertmann
Eesti Euroopa Liikumine
poliitikaekspert
tel 641 9680
e-post thor@euroopaliikumine.ee
skype thor-sten.vertmann
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng