Uudiste arhiiv
Praktika välismaal
Eesti Euroopa Liikumine kuulutab välja avaliku konkursi praktikantide leidmiseks välismaale. Praktika toimub vahemikus 01.09-30.11.2010.
Edukalt kandidaadilt ootame:
- huvi Euroopa asjade vastu;
- vabatahtliku töö kogemust või töökogemust mittetulunduslikus
organisatsioonis;
- kõrgharidust/omandmisel kõrgharidust (eelistatud riigiteadused, Euroopa õpingud,
sotsioloogia);
- algatusvõimet ja ettevõtlikku meelt;
- väga head inglise keele oskust;
- valmisolekut iseseisvaks toimetulekuks välisriigis.

Pakume:
- täisstipendiumit praktika ajaks (katame reisikulud, korraldame elamiskoha);
- töökogemust rahvusvahelises keskkonnas;
- ettevalmistust ning juhendajat kohapeal;
- teadmisi projektijuhtimisest ja Euroopa Liidu teemalisest teavitustööst;
- Euroopa Noortepassi ja tunnistust praktika läbimise kohta.

Vastuvõtvateks organisatsioonideks on Soome Euroopa Liikumine ning Iiri
Euroopa Liikumine.

Lisainfo Soome Euroopa Liikumise kohta www.eurooppalainensuomi.fi
Lisainfo Iiri Euroopa Liikumise kohta www.europeanmovement.ie

Kui soovid kandideerida, siis palun saada oma CV ja motivatsioonikiri 1
leheküljel hiljemalt 9. augustiks. Motivatsioonikirjas palume välja tuua,
miks pead ennast sobivaks kandidaadiks vastavalt välja toodud
kriteeriumitele. Parimate kandidaatidega toimuvad replique omega intervjuud.
E-kirjad saata aadressil kristiina@euroopaliikumine.ee pealkirjaga
"Praktika välismaal". Motivatsioonikirjas palun ära märkida, kas soovid
praktikat teha Soomes või Iirimaal.

Praktikaprogramm saab teoks Euroopa Liidu Leonardo da Vinci õpirände
programmi toetusel.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng