Uudiste arhiiv
Kutse aruteluseminarile Euroopa Liidu tubakakontrollist
Eesti Euroopa Liikumine korraldab juba tuttava kaasamistava projekti raames järjekordse aruteluseminari "Sinu hääl Euroopas: Parem tubakatoodete kontroll Euroopa Liidus, mis toimub reedel, 8. oktoobril kell 10.
Euroopa Komisjon avas septembri lõpus avaliku konsultatsiooni tubakatoodete alase õigusakti täiendamiseks, et veenduda rahva tervise kõrges tasemes ning hõlbustada siseturu toimimist. Tubakakontroll on teema, mis puudutab suurt hulka huvirühmi ning pea kõiki inimesi otseselt terviseriskide kaudu.

 

Siinkohal on Euroopa Liikumise eesmärgiks propageerida Euroopa Liidu interaktiivset poliitikakujundamist kui üht võimalikku mehhanismi igaühel Euroopa Liidu poliitikategemises kaasa rääkida. Lisaks on eesmärgiks ärgitada huvigruppe ning aktiivseid kodanikke kaasa rääkima ja tutvustada neile võimalust avatud konsultatsiooni kaudu oma hääl kuuldavaks teha.

Sihtrühm: Kodanikuühendused, aktiivsed kodanikud, huvigrupid ja eestkoste organisatsioonid.

Sissejuhatavas ettekandes tutvustab Aive Telling (Sotsiaalministeeriumist) Euroopa Liidu tubakadirektiivi ning selle muutmise tagamaid ja valgustab huvigruppe ning  huvilisi, kuidas Euroopa Komisjoni online-konsultatsiooni protsess töötab ja mil viisil huvigruppe direktiivi arutellu kaasatakse. Ettekandele järgnevas paneeldiskussioonis arutlevad kaasamise ja tubakadirektiivi teemadel koos Aive Tellinguga ka Reti Meema (Eesti Kaupmeeste Liit), Jaanus Pauts (Eesti Tubakatootjate Assotsiatsioon), Almar Sehver (Eesti Patendivolinike Selts) ning Mart Kägu (Kaubandus- ja Tööstuskoda). Paneeldiskussioonis juhatab vägesid Erkki Bahovski (Euroopa Komisjoni Eesti Esindus)!


Ürituse materjalid leiad järgnevatelt linkidelt: kutse leiad
siit, ajakava on kättesaadav siit. Tutvu ka tubakadirektiivi infolehega ning Euroopa Komisjoni tubakadirektiivi konsultatsioonipaberiga.

Registreeruda saad 7. oktoobrini
siit
!

Lisainfo:
Annemari Paas
Eesti Euroopa Liikumine
Projekti koordinaator
e-post annemari17@gmail.com
tel 5672 3954

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng