Uudiste arhiiv
EUROOPA SUURIMAID NOORTEINFO VÕRGUSTIKKE - EURODESK - ALUSTAB EESTIS
Eestis alustab tegevust Euroopa suurimaid noorteinfo võrgustikke Eurodesk. Eurodesk tegutseb täna 25 riigis ja hõlmab 360 partnerorganisatsiooni. Eestis esindab Eurodeski Eesti Euroopa Liikumine. Mis on Eurodesk ja kuidas saavad sellest kasu Eesti noored - selle kohta saab täpsemat teavet 22. juulil kl 15-17 toimuval Eurodesk Eesti infopäeval Eesti Noorsootöökeskuses Uuslinna 10.
Mis on Eurodesk? 1. Euroopa infovõrgustik 2. Suunatud noortega tegelevatele organisatsioonidele ja inimestele 3. Info erinevate õppimis ja (vabatahtliku)töö võimaluste, programmide, koolituste jne. kohta 4. Eurodesk annab noortele võimaluse reisida, üritusi organiseerida, õppida/töötada välimaal ja läbi erinevate projektide tutvuda teiste noorte eurooplastega. Kes on Eurodeski liikmed? 1. 25 Euroopa riiki 2. Nendes üle 360-ne kohaliku partnerorganisatsiooni 3. Keskkontor asub Brüsselis 4. Koostöö Euroopa Komisjoniga Misk Eesti Euroopa Liikumine? Missioon: Eesti Euroopa Liikumise missioon on toetada kodanikualgatuse korras Eesti integreerumist Euroopasse, mille tulemusena tõuseb kodanikevaheline solidaarsus ja majanduslik heaolu. Oluline osa meie missioonist on aidata kaasa Eesti ühiskonna täielikule ja objektiivsele informeeritusele Euroopa arengutest ja integratsiooniprotsessist. Eurodeski eesmärk on tõhustada noorte koostööd, anda neile võimalusi ennast arendada ka väljaspool kodumaad ja toetada Euroopa integratsiooni Tegevuskava Eestis 2002: 1. Käivitada Eurodesk Eesti 2. Leida vähemalt 7 kohalikku tugikeskust 3. Kohalike partneritele mõeldud koolituse läbiviimine 4. Põhjadimensiooni ja Balt iregiooni koostöö käivitamine 5. Luua tsentraliseeritud Eesti-sisene noorte teavitamisega tegelevate organisatsioonide/isikute andmebaas 6. Hea koostöö kõigi nende Euroopa Noorte, ENTK ja Haridusministeeriumiga Lisainfo: E-post: silver@euroopaliikumine.ee Telefon: 6 935 235"); 052 78 089
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng