Uudiste arhiiv
Kutse aruteluseminarile Euroopa Liidu arengukoostööst
Sel korral räägime Euroopa Liidu arengukoostööst ning Euroopa Komisjoni poolt algatatud arengupoliitika avalikust konsultatsioonist! Aruteluseminar toimub kolmapäeval, 12. jaanuaril 2011 algusega 11.30 Riigikogus!

Euroopa Komisjon avas septembri lõpus avaliku konsultatsiooni kaardistamaks arengukoostöö valupunkte ning muutmaks Euroopa Liidu arengupoliitikat tõhusamaks. Arengupoliitika on teema, mis puudutab suurt hulka huvirühmi ning millele tuleb järjest rohkem rõhku pöörata. Konsultatsioon on avatud 17. jaanuarini 2011! Konsultatsioon toetub Komisjoni poolt koostatud rohelisele raamatule "Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika - ELi arengupoliitika mõju suurendamine".

Siinkohal on Euroopa Liikumise eesmärgiks propageerida Euroopa Liidu interaktiivset poliitikakujundamist kui üht võimalikku mehhanismi igaühel Euroopa Liidu poliitikategemises kaasa rääkida. Aruteluseminar toimub koostöö Arengukoostöö Ümarlauaga!

Rohelise raamatu eesmärgiks on algatada arutelu, kuidas saaks Euroopa Liit paremini toetada arenguriikide jõupingutusi kiirendada aastatuhande arengueesmärkide saavutamist ning kehtestada uusi vaesuse vähendamise meetmeid. Käesoleva rohelise raamatuga esitatakse seoses ELi ja liikmesriikide ühiselt ellu viidava nelja peamise eesmärgiga küsimused:
  • Kuidas tagada, et ELi arengupoliitikal oleks tugev mõju ning et igal annetatud eurol oleks lisaväärtus, see investeeritaks tulemuslikult, sellega saavutatakse võimalikult palju ja selle abil loodaks parimad võimalused tulevastele põlvedele?
  • Kuidas hõlbustada ja kuidas muuta kaasavamaks arenguriikide majanduskasvu kui vahendit, millega vähendada vaesust ning võimaldada kõigile elamisväärne elu ja lootusrikas tulevik?
  • Kuidas edendada säästvat arengut kui liikumapanevat jõudu?
  • Kuidas saavutada püsivaid tulemusi põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse valdkonnas?
Seminaril esineb ettekandega Välisministeeriumi Arengukoostöö büroo direktor Priit Turk, kes tutvustab meile antud rohelist raamatut arengukoostööst ning selle tausta, lisaks kuidas Eesti antud konsultatsiooni panustab. Sellele järgnevas paneeldiskussioonis arutlevad konsultatsiooni ja Euroopa Liidu arengukoostöö ja arengupoliitika üle Mari-Helene Kaber Arengukoostöö Ümarlauast, Silver Meikar Riigikogu Väliskomisjonist, Aleksei Lotman Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonist ning Priit Turk Välisministeeriumi Arengukoostöö büroost. Kogu arutelu modereerib poliitikaekspert Evelin Andrespok Arengukoostöö Ümarlauast.

Kutse koos ajakavaga leiad siit. Lisaks tutvu ka arengukoostöö infolehega ning Euroopa Komisjoni rohelise raamatuga arengupoliitikast "Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika - ELi arengupoliitika mõju suurendamine".

Registreeruda saad 10. jaanuarini 2011 siit! REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!!!


Lisainfo:
Annemari Paas
Eesti Euroopa Liikumine
Projekti koordinaator
e-mail annemari@euroopaliikumine.ee
tel 555 93 964
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng