Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumine avaldas raporti Euroopa Parlamendi Eesti saadikute tööaastast
Eesti Euroopa Liikumine avaldas esmakordselt Eestis raporti Euroopa Parlamendi 7. koosseisu Eesti saadikute rollist ja saavutustest möödunud tööaastal. Raportisse saanud andmed Euroopa Parlamendi Eesti saadikute tegevusest pärinevad Euroopa Parlamendi ametlikest allikatest ja saadikute vastustest EELi küsimustikule. Raporti koostas Martin Kala.
 
Eesti Euroopa Liikumise juhataja Kristiina Lingi sõnul võeti selline töö ette eesmärgiga anda lihtsal kujul infot, mis võimaldaks edendada dialoogi kodanikuühiskonna ning Euroopa Parlamendi Eesti saadikute vahel. Kristiina Ling: „Raport ei Replica Bags avalda eduka eurosaadiku valemit, küll on aga tähelepanu juhitud aspektidele, millises rollis saadikud Euroopa Parlamendis on ja milliste mõõdikute alusel nende tööst järeldusi saab teha“.
 
Tagasisidet möödunud tööaastast Euroopa Parlamendis andsid Tallinnas reedel 14. jaanuaril toimunud konverentsil „Kuidas parandada kodanikuühiskonna kaasatust Euroopa Liidu poliitikate kujundamisse?“ Euroopa Parlamendi Eesti saadikud Kristiina Ojuland ja Indrek Tarand. Indrek Tarand pidas valminud raportit kiiduväärseks tööks ja lisas, et sellised ülevaated on osa arenenud poliitilisest kultuurist.   
 
Konverentsist osa võtnud Soome Euroopa Liikumise juhataja Arto Aniluoto avaldas arvamust, et üles astunud Eesti eurosaadikute vastused andsid hea võimaluse võrdluseks Soome poliitilise debatiga. Arto Aniluoto „Soome Euroopa Parlamendi saadik ei saa ühelgi avalikul esinemisel jätta mainimata, et ta esindab Euroopa Parlamendis Euroopa Liidu kodanikke ja oma valijaid“.
 
Soome kogemusest väikeriigina Euroopa Parlamendis rääkis endine Euroopa Parlamendi Soome saadik Henrik Lax (2004-2009), kelle põhisõnumina jäi kõlama, et Euroopa Parlamendis ei ole alati küsimus selles, kas keegi on suure või väikese riigi esindaja vaid palju sõltub Euroopa Parlamendis saadiku enda initsiatiivikusest. Lax lisas, et peale Lissaboni lepingu jõustumist on Euroopa Parlamendil veelgi enam pädevusi omaalgatusteks, mistõttu ei saa seda maailmas ainulaadset rahvusvahelist poliitilist foorumit kindlasti alahinnata.
 
Raport on valminud Norra Vabaühenduste Fondi toetusel. Eesti Euroopa Liikumine on kõikidele avatud euroopameelne kodanikuühendus. Ühendus kuulub rahvusvahelise Euroopa Liikumise võrgustikku ning on Euroopa Liidust huvitatud kodanike ja ühenduste arutelufoorum.
 
Konverentsi fotod: www.facebook.com/euroopaliikumine
 
Lisainfo raportist: Martin Kala | 53 90 91 95 | martinkala@mac.com
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng