Uudiste arhiiv
Valitsus otsustas teisipäeval toetada Eesti kodanikeühiskonna arengu
Valitsus otsustas teisipäeval toetada Eesti kodanikeühiskonna arengu kontseptsiooni, mis laiendab kolmanda sektori õigusi. Dokument loob eeldused kolmanda sektori senisest aktiivsemaks osalemiseks õigusloomes ning avalike teenuste laiemaks delegeerimiseks mittetulundusühendustele.
Kodanikuühenduste, sotsiaalteadlaste ja poliitikute mitme aasta töö tulemusel valminud arengukontseptsioon suurendab kolmanda sektori rolli nii poliitilises otsustusprotsessis kui avalike teenuste pakkujana. Eesti Euroopa Liikumine ei ole aktiivselt kontseptsiooni väljatöötamises osalenud, kuid tervitab valitsuse otsust kodanikuühiskonnaga suhete arendamisel. Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Esinduskogu esimees Agu Laius peab kõige olulisemaks just esimest - et paranevad kodanikuühenduste võimalusedseadusloomes kaasa rääkida. Laiuse kinnitusel oleks kolmandal sektoril eriti palju öelda just haridus- ja kultuurivaldkonna koha pealt, samuti maksuseaduste kohta. "Suuremaks muutuseks on see, et hakatakse väga paljude seaduseelnõude ja õigusaktide ettevalmistamisel rohkem arvestama mittetulundusühingute ettepanekuid," ütles Laius. "Praegusel hetkel on siin vastuolud. Komisjonid töötavad ja valmistavad eelnõusid sageli ette ilma mittetulundusühingute esindajaid kaasamata, nii et mittetulundusühingute arvamused seaduse selle või teise osa kohta selguvad alles siis, kui eelnõu väljatöötamine on õppstaadiumis." Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Kristina Mänd kinnitas, et kontseptsioon avardab võimalusi avalike teenuste delegeerimiseks kolmandale sektorile. "Eeldan, et riigihankeid avalikele teenustele korraldatakse tulevikus rohkem," ütles Mänd. "Avalike teenuste pakkuja leidmine hanke korras saab enam hoo sisse." Kontseptsioonis sisaldub punkt, mille kohaselt tunnustavad nii kolmas sektor kui avalik võim mittetulundussektori äritundliku teabe konfidentsiaalsust. Kristina Männi sõnul võib siin tõmmata paralleeli ärisaladusega. "Kui on konkurents riigihangetele, siis riigiametnikul ei pea olema iga detail teada," ütles Mänd, "see võib otsust mitteobjektiivselt mõjutada." Agu Laius märkis, et mittetulundusühingu ärisaladuse näol on siiski tegu vaidlusaluse punktiga. "Küllap riigikogu vaatab selle sõnastuse üle ning kui leiab, et ei ole vastuvõetav ja jätab punkti välja, siis ühenduste poolt suuri pretensioone ei teki," ütles Laius. Vaieldavat on aga täna valitsuse heakskiidu leidnud kontseptsioonis veelgi. Näiteks siseministeeriumi halduse asekantsler Mart Kirsipuu heitis kontseptsioonile ette, et see küll suurendab riigi kulutusi, kuid ei kirjuta finantseerimismehhanisme selgelt lahti. "Eesmärkidele ja tegevusele, mis nõuavad kohustusi, ei ole taha kirjutatud rahade kasutamise ega tulemuste kontrollimise mehhanismi," ütles Kirsipuu. "Kust ressurssi saada, pole üldse kirjas." Veel heitis Kirsipuu dokumendile ette, et see võib edasiste arengute käigus kaasa tuua lausa julgeolekuriske, sest laiendab erinevate organisatsioonide tegevusvabadust. "Nende taga võib olla ka kuritegelikke organisatsioone, näiteks skinheadide kodanikualgatus," ütles Kirsipuu. Mitmed vaidlusalused punktid kodanikeühiskonna arengu kontseptsioonis võivad aga veel muutuda, sest täna valitsuse toetuse leidnud dokumendi heakskiitmine on lõplikult siiski Riigikogu pädevuses. Allikas: Vaba Euroopa
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng