Uudiste arhiiv
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Eesti nõuandekomitee alustas tööd
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) ning Eesti kodanikuühiskonna esindajate nõuandekomitee (Joint Consultative Committee) alustas tööd. Ühiskomisjoni eesmärk on kaasata kandidaatriigi, Eesti, kodanikuühiskonda rohkem liitumisprotsessi. Komitee Eesti-poolne kaasesimees on EAKL-i esinaine Kadi Pärnits ja EMSK poolne kaasesimees Filip Harmo Drotz Soome Tööstuse ja Tööandjate Konföderatsioonist. EMSK poolt on komitee liige ka britt Clive Wilkinson, kes on Eesti Euroopa Liikumise kutsel kahel korral esinenud Eestis.
EMSK nõuandekomitee on ellu kutsutud Euroopa lepinguga loodud assotsiatsiooninõukogu abistamiseks. Eesmärgiks on edendada dialoogi ja koostööd EL ja kandidaatriikide majanduslike ja sotsiaalsete repliche orologi huvigruppide vahel. Sarnased komiteed on tänaseks olemas kõikides kandidaatriikides, v.a. Lätis ja Leedus. Komiteed tegustevad seni, kuni kandidaatriigist saab liikmesriik. Peale seda nimetab liikmesriik oma esindajad EMSK-sse, mis täna koosneb 222 liikmest. EMSK-Eesti ühise nõuandekomitee liikmed on: Eesti: Kadi Pärnits, EAKL, komitee kaasesimees Mall Hellam, EMSL Urmas Ardel, Eesti Talupidajate Liit Eve Päärendson, Eesti Tööandjate Keskliit Toivo Roosimaa, TALO Erki Urva, Kaubandus-Tööstuskoda EMSK: Filip Harmo Drotz, komitee kaasesimees, Soome Peter Boldt, Soome Rosa d'Sa, EL konsultant Tom Etty, Holland Leif Nielsen, Taani Clive Wilkinson, UK 4.-5.juulini toimus komitee ühisistung Tallinnas, kus olid arutelu all kolm põhiteemat: 1) tööhõive, koolitus ja strukturaalfondid 2) kosanikeühenduste kaasamine EL laienemisprotsessi 3) väikeste riikide roll ja väljakutsed EL-s Eesti Euroopa Liikumine kustub kõiki kodanikeühendusi üles esitama ettepanekuid meie esindajatele ühiskomitees. Huvilised peaks võtma ühendust kaasesimehe Kadi Pärnitsaga. Vajadusel on Eesti Euroopa Liikumine abiks ettepanekute sõnastamisel ja edastamisel ühiskomitee liikmetele. Allikas: EMSL
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng