Uudiste arhiiv
NOORTEÜHENDUSTE ÜMARLAUD "MILLIST EUROOPAT ME SIIS TAHAME?" 12.augustil Rahvusraamatukogus
EL Noortekonvendi, Eesti Euroopa Liikumise ja Eurointegratsiooni Büroo koostöös toimub 12. augustil - rahvusvahelisel noortepäeval - kl.12.00 Rahvusraamatukogu kuppelsaalis noorteühendustele suunatud ümarlaud, mille eesmärk on anda Eesti noorte poolne panus EL tulevikudebatti.
Eesmärk Rahvusvahelise noortepäeva raames toimuva ümarlaua eesmärk on anda Eesti noorte poolne panus Euroopa Liidu tulevikudebatti e. milline võiks osalejate arvates Euroopa Liit välja näha pärast selle laienemist. Eesmärgi saavutamiseks soovivad korraldajad kaasata võimalikult erinevate noorteühenduste esindajaid, et nendega arutada : 1.Kuidas paremini saada Euroopa Liiduga seonduvat informatsiooni 2.Millised on Euroopa Liidu tulevikudiskussiooni põhilised teemad 3.Millised võimalused on noorteorganisatsioonidel osaleda Euroopa Liidu tulevikuga seotud debatis 4.Kuidas teha enda organisatsiooni seisukohad kuuldavaks jpm. Rahvusvaheline Noortepäev Ümarlaua toimumise päev ei ole valitud juhuslikult. 12. augustit tähistatakse ÜRO egiidi all rahvusvahelise noortepäevana (vt http://www.un.org/events/youth2000/). Traditsiooni sai alguse 1998.a. Lissabonis toimunud noorsootöö eest vastutavate ministrite konverentsil (vt http://www.un.org/events/youth98/ . ÜRO-l on mitmed prioriteedid ja üritused seoses käesoleva aasta rahvusvahelise noortepäevaga (vt http://www.un.org/esa/socdev/unyin/cms_teated/iyd2002.htm . Osalemine Selleks, et teie organisatsioon oleks kaasatud nii ümarlaua, kui sellele järgnevatesse aruteludesse, palume: 1.Tutvuda kõikidele registreerunutele e-postiga saadetud ümarlaua teemadega seotud materjalidega (ettekannete tekstid ning töögruppide ettevalmistavad materjalid) ning teie tegevusvaldkonna Euroopa-tasandi katusorganisatsiooni seisukohtadega EL tulevikust"); 2.Saata kirjalikult (e-posti või tavapostiga) oma organisatsiooni seisukohad ümarlaua töögruppides käsitletavate teemade kohta (vt päevakava) (kirjalikult enne 9. augustit laekunud seisukohad edastatakse ka teistele osavõtjatele e-posti teel - hiljem laekunud seisukohad paljundatakse osalejatele kohapeal). Seisukohad saata aadressil info@euroopaliikumine.ee "); 3.Anda korraldajatele hiljemalt 9.08.02 teada aadressil info@euroopaliikumine.ee kes teie organisatsiooni esinda(vad)b. Registeerimisel palume märkida oma nimi, organisatsiooni nimi, milliseid noori esindate, töögrupi nimi, milles osavõtja(d) soovi(vad)b osa võtta. Päevakava: 11:30 Osavõtjate kogunemine ja registreerimine 12:00 Ümarlaua avamine 12:15 Ümarlauast osavõtjate tutvustamine 12:30 Ettekanne, Henrik Hololei, EL Tulevikukonvendi Eesti delegatsiooni liige 12:50 Ettekanne, Nele Ruubel, EL Noortekonvendi Eesti delegatsiooni liige 13:10 Kohvipaus 13:40 3 töögruppi (töögruppe juhivad Noortekonvendi liikmed): a) Noorte kaasamine Euroopa Liidu tulevikudiskussiooni ning otsustusprotsessi (kuppelsaal) b) Pädevuste jaotumine Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel (EELi büroo) c) Euroopa konstitutsioon ja Põhiõiguste Harta koht selles (EIBi büroo) 15:30 Ettepanekute sõnastamine EL-i Tulevikukonvendi ja Noortekonvendi liikmetele (töögruppides) 16:00 Töögruppide kokkuvõtted ning ettepanekute tutvustamine ja päeva kokkuvõttev diskussioon 17:00 Ümarlaua lõpetamine Korraldajad on tänulikud, kui levitate infot ümarlaua toimumise kohta kutsutute nimekirja mitte kuuluvate noorteühenduste hulgas, kellel on huvi Euroopa tulevikudiskussiooni ja üldisemalt Euroopa Liitu puudutavate küsimuste vastu. Korraldajad Euroopa Noortekonvendi Eesti delegatsioon Eesti Euroopa Liikumine Eurointegratsioonibüroo Lisainfo Aivar Roop Eesti Euroopa Liikumine Tel.: (0) 6 935 235 E-post: info@euroopaliikumine.ee Korraldajate nimel kõike paremat soovides, Aivar Roop
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng