Uudiste arhiiv
Mida arvavad Eesti eurosaadikud Tarand, Oviir ja Padar Euroopa Parlamendi valmissüsteemi reformist?
Euroopa Parlamendis on juba pikalt üleval olnud diskussioon Euroopa Parlamendi valimissüsteemi muutmise vajadusest. Seoses sellega, et vastavasisuline raport on planeeritud esitada ka Euroopa Parlamendile hääletamiseks, uuris Eesti Euroopa Liikumine Eesti eurosaadikute hoiakuid reformiettepanekute kohta.

Üheks peamiseks muudatuseks Briti liberaali Andrew Duffi poolt koostatud raportis on ettepanek luua ühtne ELi liikmesriike hõlmav 25-kohaline valimisringkond eesmärgiga tõstatada enam Euroopa teemasid valimisdebatti ja tekitada tõeliselt euroopalikke parteisid. Tegemist oleks maailmas pretsedendiga, kus esmakordselt loodaks rahvusülesed valimisnimekirjad.

Eesti eurosaadikute hoiakud uue rahvusülese valimisnimekirja suhtes on kahesed. Ivari Padar ja Siiri Oviir ei toeta sellise ringkonna teket, peljates olukorda, kus eurosaadikud, kes on valitud üleeuroopalistest nimekirjadest, on parlamendis „ülemad“ kui teised. Samuti ei usu nad, et see uus ringkond suudaks saavutada loodetud eesmärki – tõstatada enam Euroopa teemasid Euroopa Parlamendi valimisdebattides.

Indrek Tarand näeb aga, et Euroopa Parteide nimekirjade toomine valimistele on „pikaajalise Euroopa idee arengu seisukoha pooldajatele pea ainuke loogiline jätk”. Samas on ta kindlalt vastu suletud nimekirjadele, mis selles üleliidulises ringkonnas praegu on ette nähtud. „Minu jaoks on kinnine nimekiri vastunäidustatud,” kirjutab üksikkandidaadina 2009. aastal rekordarv hääli kogunud Indrek Tarand. Kusjuures suletud nimekirjade eesmärgiks on just kindlustada ka panerai replica väiksematest riikidest pärit kandidaatide valituks osutumist, sest vastasel juhul on neil tõenäoliselt keeruline piisav arv hääli kokku saada. 

Mitmete teiste muudatusettepanekute osas ollakse soosivamad, näiteks pooldab Siiri Oviir ideed tuua valimised juuni asemel maikuusse ja alandada valimisiga nii hääletamisel kui ka kandideerimisel.

Loe lähemalt eurosaadikute ja sotsiaalteadlase Mihkel Solvaku arvamusest Euroopa Parlamendi valimisüsteemi reformi kohta sektsioonist "Euroopas aktuaalne".

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng