Uudiste arhiiv
Valitsus avas ELi poliitika avaliku konsultatsiooni
Valitsuse 22. septembri kabinetinõupidamise otsuse kohaselt edastan teile „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011–2015“ eelnõu, et käivitada avalik arutelu seal toodud EL poliitika suuna, valdkondlike eesmärkide ja seisukohtade, ning kaardistatud võimalike tegevuste üle.

Eelnõu koostati Riigikantselei ja ministeeriumide ühistöös 2011. aasta aprillist septembrini. Lähtekohaks olid Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis seatud eesmärgid ning valitsuse 28. aprilli kabinetinõupidamisel heaks kiidetud poliitilised suunised EL poliitika kujundamiseks. 

Esitatud eelnõu on esialgne – mõeldud debati alusena – ning seda täiendatakse ja muudetakse, sh arvestades ka teie arvamusi. Konsultatsiooni ajakava ja eelnõu edasine menetlus on planeeritud järgmiselt: 

eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee) avalike konsultatsioonide rubriigis ning arutelu toimub osalusveebis (https://www.osale.ee)  kuni 11.10 kl 12; 

seitse temaatilist seminari vahemikus 3.-14.10 

-        sise- ja tööturg ning energia-, kliima- ja transpordipoliitika (korraldab Poliitikauuringute Keskus Praxis, www.praxis.ee, hille.hinsberg@praxis.ee) 

-        majandus- ja rahanduspoliitika; põllumajandus-, kalandus- ja keskkonnapoliitika ning justiits- ja siseküsimused (korraldab Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, www.ec.ut.ee, euro@ec.ut.ee) 

-        välis-, kaitse- ja laienemispoliitika ning küberpoliitika (korraldab Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, www.icds.ee, info@icds.ee) 

arutelu Riigikogus kuni 15.11; 

peaministri kõne Riigikogus EL poliitikast 15.11; 

laekunud ettepanekute arutelu ja eelnõu heakskiitmine valitsuses 17. või 24.11. Lisatud materjalidega "ELi poliitika eelnõu" ja "ELi poliitika LISA-ga" saab tutvuda siin!

 

Eelnõu ja kaasamisega seotud küsimustele vastab Kadri-Liis Luks (Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, 693 5201, kadri-liis.luks@riigikantselei.ee). 
Teie arvamuse eest juba ette tänades ,
Juhan Lepassaar 
Riigikantselei 
Euroopa Liidu asjade direktor

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng