Uudiste arhiiv
EUROOPA LIIDU TULEVIKUKONVENDI EESTI KODANIKUÜHENDUSTE KONTAKTGRUPP ALUSTAB TÖÖD
Eesti Euroopa Liikumise, Avatud Eesti Fondi, Jaan Tõnissoni Instituudi ja Naisuurimuskeskuse initsiatiivil kutsutakse kolmapäeval, 14. augustil kokku EL Tulevikukonvendi Eesti kodanikuühenduste kontaktgrupp, mille eesmärk on anda kodanikuühenduste poolne panus tulevikudebatti ja arutada, millise EL-ga Eesti tahaks liituda. Kontaktgrupp on avatud kõikidele kodanikuühendustele ja mitteformaalsete gruppidele. Selleks, et teada saada kuidas kontaktgrupiga liituda ja kuidas ta tööle hakkab, tule 14.08 kl 12.00-ks Rahvusraamatukogu kuppelsaali. Koosoleku päevakava KLIKI SIIN
EUROOPA LIIDU TULEVIKUKONVENDI EESTI KODANIKUÜHENDUSTE KONTAKTGRUPI KOOSOLEK 11.30 Registreerimine 12.00 Koosoleku avamine Mall Hellam, AEF-i juhataja Moderaator: Agu Laius, Jaan Tõnissoni Instituut Ekspertide ettekanded 12.30 IV teema: Ühisrahaga seotud tihedama majandus- ja finantsalase koostöö tulevik (Alari Purju) 12.50 Küsimused 13.00 II teema: Põhiõiguste harta staatus (Julia Laffranque) 13.20 Küsimused 13.30 III teema: Rahvusparlamentide roll Euroopa Liidu otsustusprotsessis (Liia Kaarlõp) 13.50 Küsimused 14.00 I teema: Subsidiaarsusprintsiibi järgimine ja pädevuse jagunemine Euroopa Liidus (Liia Hänni) 14.20 Küsimused 14.30 Kohvipaus, registreerimine töögruppidesse 15.00 Töögruppide moodustamine 15.30 Juhatuse valimine 16.00 Lõpp
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng