Uudiste arhiiv
Noorte arvates sobiks Eestile, kui Euroopa Liidul oleks tulevikus põhiseadus
12. augustil, rahvusvahelisel noortepäeval toimunud ümarlaual, mille korraldamises osales ka Eesti Euroopa Liikumine, osalenud esindajad üle 20 noorteorganisatsioonist leidsid, et Eesti võiks toetada EL põhiseaduse vastuvõtmist
Eesti võiks toetada EL põhiseaduse vastuvõtmist, kuna EL põhiseadusliku teksti väljatöötamises saab Eesti osaleda algusest peale. See annab noorte arvates alust arvata, et sellest võib saada põhiseadus, milles ka eestlaste huve on arvestatud. Selleks peaks aga eestlased aktiivsemalt osalema EL tulevikudebatis ja väljendama oma ootusi nii põhiseaduse sisu kui muude küsimuste üle, mis puudutavad EL tulevikku pärast selle laienemist. Noored pooldavad põhiseadust seepärast, et see piiraks EL institutsioonide initsiatiivil tehtavaid muutusi EL-s, mis ei arvesta liikmesriikide ja kodanike huve. Põhiseaduses on võimalik täpselt reguleerida liikmesriikide ja EL pädevus laienenud EL-s. Samuti peaks põhiseadus noorte arvates selgelt sõnastama EL-st välja astumise tingimused, kui selleks vajadus peaks tekkima ning selle, kuidas saavad kodanikud kontrollida EL-i tegevust. Ühtse põhiseadusliku teksti vastuvõtmist toetas ka juulis Brüsselis kogunenud EL Noortekonvent. Ümarlaual osalejad otsustasid arutelu jätkamiseks moodustada EL tulevikudebati noorte platformi, mille tööd hakkab koordineerima EL Noortekonvendi liikmed Eestist ning suuremad noorteühenduste katusorganisatsioonid. Platform hakkaks regulaarselt arutama EL Tulevikukonvendis arutatavaid teemasid ja tegema omapoolseid ettepanekuid, mis edastatakse EL Noortekonvendi koduleheküljele ning Eesti esindajatele tulevikukonvendis. Noored soovivad teha tihedat koostööd ka homme tööd alustava EL Tulevikukonvendi Eesti kodanikuühenduste kontaktgrupiga. Rahvusvahelise noortepäeva raames toimunud ümarlaua “Millist Euroopat me siis tahame?” korraldasid EL Noortekonvendi Eesti delegatsioon, Eesti Euroopa Liikumine, Eurointegratsiooni Büroo ja Haridusministeerium.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng