Uudiste arhiiv
Laekeni tippkohtumise ajal kogunenud Kodanike Assamblee 2004 eelraport valmis
12 Eesti kodanikeühendust ja sihtasutust kasutas võimalust Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste mõjutamiseks EL tuleviku küsimustes Laekenis 13-15.12.2001 toimunud EL tippkohtumisega paralleelselt aset leidnud Kodanike Assamblee 2004 kaudu
12 Eesti kodanikeühendust ja sihtasutust kasutas eelmise aasta detsembris võimalust Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste mõjutamiseks EL tuleviku küsimustes Eesti Euroopa Liikumise eestvedamisel kirjutas 12 Eesti kodanikeühendust ja sihtasutust alla deklaratsioonile “Euroopa: see on meie tulevik”, mille eesmärk on astuda rahumeelsesse ja konstruktiivsesse dialoogi Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide valitsustega põhiõiguste, sotsiaalse õigluse, säästliku arengu, elukvaliteedi ja kultuurilise mitmekesisuse küsimustes. Liikumine Kodanike Assamblee 2004 soovib, et dialoogis sündinud ettepanekuid arvestataks 2004.a. aset leidva valitsustevahelise konverentsi otsustes, mis muudavad oluliselt EL-i. “Kerge on olla vastu, palju raskem millegi poolt, sest see tähendab vastutust”, ütles ühena deklaratsioonile allakirjutanud ühenduse Eesti Caritas juht Lagle Parek. Deklaratsioonile koguti toetusallkirju üle kogu Euroopa, mis esitatati 13.-15.12.2001 Laekenis EL tippkohtumisele kogunenud EL ja liikmesriikide juhtidele. Selleks korraldas Liikumine Kodanike Assamblee 2004 samaaegselt tippkohtumisega konverentsi, millest võttis osa ka EK president Romano Prodi ja tollane EP president Nicole Fontaine. Täna on võimalik tutvuda täisnimekirjaga organisatsioonidest, kes toetasid deklaratsiooni ja assamblee eelraportiga http://www.socialplatform.org/Document.asp?DocID=549 Eesti Euroopa Liikumine tänab Kodanike Assamblee 2004 nimel kõiki neid Eesti organisatsioone, kes pidasid vajalikuks deklaratsioonile oma toetus anda. Liikumine Kodanike Assamblee 2004 on Rahvusvahelise Euroopa Liikumise ja Euroopa Sotsiaalvaldkonna Kodanikeühenduste Platformi ühine poliitiline liikumine, mis korraldab iga EL eesistumisperioodi ajal avalikke üritusi andmaks Euroopa kodanikele võimaluse astuda konstruktiivsesse ja rahumeelsesse dialoogi EL institutsioonide ja valitsustega. Eesmärk on luua Euroopast demokraatlik ja kõiki kodanikke haarav ühiskond. Assamblee poolt detsembris 2000 Nizzas korraldatud konverentsist “Kodanikeühiskonna kohtumine” võttis osa rohkem kui 2500 osavõtjat. Eesti toetajate nimekiri 1. Eesti Kolmikutega Perede Liit 2. Eesti Kolmikute Ühing 3. Eesti Mesinike Liit 4. Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühing 5. Saaremaa Koolituskeskus 6. Peipsi Koostöö Keskus 7. Eesti Õpilasomavalitsuste Liit 8. Avatud Eesti Fond 9. Eesti Caritas 10.Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus 11.Eesti Euroopa Liikumine 12.Anneli Akkermann (Kihnu)
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng