Uudiste arhiiv
3. septembril toimub EL Tulevikukonvendi Eesti kodanikuühenduste kontaktgrupi 1. laiendatud koosolek
14. augustil käesoleval aastal loodud EL Tulevikukonvendi Eesti kodanikuühenduste kontaktgrupi 1. laiendatud koosolekul esitatakse kontaktgrupi liikmete seisukohad 4 EL tulevikku puudutavas küsimuses. Koosolek toimub 3. septembril kl. 15-18 Tööandjate Maja Peetri saalis Toompeal. Koosolekut juhatavad Kontaktgrupi poolt Mall Hellam Avatud Eesti Fondist ja riigi poolt EL Tulevikukonvendi liige Henrik Hololei. Kutsutud on ka kõik 6 Eesti esindajat EL Tulevikukonvendis.
EUROOPA LIIDU TULEVIKUKONVENDI EESTI KODANIKUÜHENDUSTE KONTAKTGRUPI LAIENDATUD KOOSOLEKU PÄEVAKAVA TEISIPÄEVAL, 3. SEPTEMBRIL 2002. A. EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIDU PEETRI SAALIS 14.30 Registreerimine 15.00 Koosoleku avamine Kontaktgrupi töörühmade teemade arutelu 15.30 I töörühm: Subsidiaarsusprintsiibi järgimine ja pädevuste jagunemine Euroopa Liidus 15.30 Töörühma seisukohtade esitlemine 15.40 Konvendi Eesti esindajate seisukohtade esitlemine 15.50 Küsimused 16.00 II töörühm: Põhiõiguste harta staatus 16.00 Töörühma seisukohtade esitlemine 16.10 Konvendi Eesti esindajate seisukohtade esitlemine 16.20 Küsimused 16.30 Kohvipaus Töögruppide teemade arutelu 17.00 III töörühm: Rahvusparlamentide roll Euroopa Liidu otsustusprotsessis 17.00 Töörühma seisukohtade esitlemine 17.10 Konvendi Eesti esindajate seisukohtade esitleme 17.20 Küsimused 17.30 IV töörühm: Ühisrahaga seotud tihedama majandus- ja finantsalase koostöö tulevik 17.30 Töörühma seisukohtade esitlemine 17.40 Konvendi Eesti esindajate seisukohtade esitlemine 17.50 Küsimused 18.00 Lõpp EL Tulevikukonvendi Eesti kodanikuühenduste kontaktgrupp on Eesti Euroopa Liikumise, Jaan Tõnissoni Instituudi, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ja Avatud Eesti Fondi algatusel loodud kontaktgrupp, mis ühendab endas erinevaid kodanikuühenduste organisatsioone, töötab paralleelselt Tulevikukonvendiga ja lähtub oma töös eelkõige EL Tulevikukonvendi töörühmades arutluse all olevatest teemadest. Eesmärgiks on kujundada oma seisukohad ja anda panus Euroopa Liidu tuleviku kujundamisse. Kontaktgrupi ettepanekud antakse üle Konvendi Eesti esindajatele, kodanike foorumi kaudu otse Tulevikukonvendile ja laiemale avalikkusele nii Eestis kui teistes Euroopa riikides.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng