Uudiste arhiiv
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel valmib raport Eesti kodanikeühiskonna organisatsioonide osalemisest Euroopa Liiduga liitumise protsessis
20–22 augustini külastas Eestit Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni (EMSK) Euroopa Liidu ning Eesti ühise nõuandekomitee ( ÜNN) liige Clive Wilkinson. Visiidi eesmärk on koostada ühisraport “Eesti kodanikeühiskonna organisatsioonide osalemine Euroopa Liiduga liitumise protsessis”. Oma Eesti-visiidi ajal külastas Clive Wilkinson ka Eesti Euroopa Liikumist.
Raporti ettevalmistamise otsus tehti käesoleva aasta juulis Tallinnas toimunud ühise nõuandekomitee koosolekul. Siis valiti aruande koostajateks Eesti poolelt ühise nõuandekomitee liige, EMSL-i nõukogu esinaine Mall Hellam ja Euroopa Liidu esindajana EMSK-i ja ühise nõuandekomitee liige liige Clive Wilkinson. Raportis analüüsitakse seda, miks peaksid kodanikühendused olema kaasatud liitumisprotsessi, kuidas seda saavutada, mida teha teisiti ja paremini. Clive Wilkinson kohtub oma visiidi ajal Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimehe Tunne Kelamiga, Eurointegratsiooni büroo esindajaga, Euroopa Liidu ja Eesti ühise nõuandekomitee liikmetega, Euroopa Komisjoni delegatsiooni esindajatega ning samuti mitmete kodanikeühiskonna organisatsioonide ja meedia esindajatega. EMSK nõuandekomitee on ellu kutsutud Euroopa lepinguga loodud assotsiatsiooninõukogu abistamiseks. Eesmärgiks on edendada dialoogi ja koostööd EL ja kandidaatriikide majanduslike ja sotsiaalsete huvigruppide vahel. Sarnased komiteed on tänaseks olemas kõikides kandidaatriikides, v.a. Lätis ja Leedus. Komiteed tegustevad seni, kuni replica orologi kandidaatriigist saab liikmesriik. Peale seda nimetab liikmesriik oma esindajad EMSK-sse, mis täna koosneb 222 liikmest. EMSK-Eesti ühise nõuandekomitee liikmed on: Eesti: Kadi Pärnits, EAKL, komitee kaasesimees Mall Hellam, EMSL Urmas Ardel, Eesti Talupidajate Liit Eve Päärendson, Eesti Tööandjate Keskliit Toivo Roosimaa, TALO Erki Urva, Kaubandus-Tööstuskoda EMSK: Filip Harmo Drotz, komitee kaasesimees, Soome Peter Boldt, Soome Rosa d'Sa, EL konsultant Tom Etty, Holland Leif Nielsen, Taani Clive Wilkinson, UK Lisainformatsioon: Mall Hellam 6 313 791 mall@oef.org.ee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng