Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumise seisukohad EL tulevikust nüüd kättesaadavad Tulevikukonvendi koduleheküljel kõigile huvilistele
EL Tulevikukonvendi presiidium otsustas selle aasta alguses konvendi töö laiapinnalisuse tagamiseks kutsuda ellu kodanikuühiskonna foorumi, millel on ka oma kodulehekülg. Sinna saavad saata oma seisukohti kõik foorumi juurde registeerunud kodanikuühendused, sotsiaalmajanduslikud, akadeemilised ja muud avalikes huvides tegutsevad organisatsioonid. Hetkel ainukese Eesti kodanikuühendusena on foorumi koduleheküljel võimalik tutvuda Eesti Euroopa Liikumise seisukohtadega nii eesti kui inglise keeles
Tulevikukonvendi kodanikuühiskonna foorumi kodulehekülg asub aadressil: http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/index_en.htm Nelja eri tüüpi organisatsioonide ettepanekud asuvad aadressil: http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/doc_en.htm#cont Kodanikeühenduste ettepanekud asuvad aadressil: http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/doc_bis_en.htm#o Eesti Euroopa Liikumise seisukohad eesti keeles asuvad aadressil: http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/other/0255_c_et.pdf Eesti Euroopa Liikumise seisukohad inglise keeles asuvad aadressil: http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/other/0255_c_en.pdf
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng