Uudiste arhiiv
EL TULEVIKUKONVENDI EESTI KONTAKTGRUPP SAI TUULT TIIBADESSE
Eilne Euroopa Tulevikukonvendi Eesti kodanikuühenduste kontaktgrupi kogunemine oli inspireeriv nii ühendustele kui Eesti esindajatele Konvendis. Tulevikukonvendi asendusliige Henrik Hololei tõstis esile kodanikuühenduste arutelu asjalikkust. 9. septembril k.a. antakse Riigikogu Euroopa asjade komisjoni koosolekul kontaktgrupi senised seisukohad Konvendi liikmetele ka üle.
Kogunemisel, mille üheks eesmärgiks oli aidata kaasa avatud uste poliitika kujundamisele Eestile olulistes küsimustes, andsid kontaktgrupi töörühmade esindajad ülevaate senistest tegemistest. Subsidiaarsuse töörühm (ettekandja Reesi Lepa sihtasutusest Eesti Õiguskeskus) pole veel üksmeelt saavutanud ja seetõttu toodi välja arutelu käigus esile kerkinud küsimused ja valikuvõimalused. Lisamõtteid saadi Konvendi liikmelt Peeter Kreitzbergilt. Põhiõiguste harta staatust käsitlev rühm (ettekandja Aivar Roop Eesti Euroopa Liikumisest) on saavutanud üksmeelse seisukoha ja Konvendi liiget Liia Hänni märkis ära, et ilmselt langeb see kokku riigi kujuneva positsiooniga. Rahvusparlamentide töörühma raportöör (Juhan Telgmaa Looduskaitse Seltsist) nentis, et vastuseta küsimusi veel on. Nõustuti, et rahvusparlamentide roll peaks olema liikmesriikide tasandil suurem. Majanduse töörühm on oma tööd alles alustamas ja Konvendi asendusliige Henrik Hololei pakkus selleks kasulikku teavet. Lõpetuseks jõuti järeldusele, et kontaktgrupi tegevus on igati tänuväärne. Kui sügisel hakatakse kujundama Eesti ametlikke seisukohti, hoiab kontaktgrupp sellel protsessil silma peal. Arutelusid jätkatakse ning moodustatakse ka uusi valdkondi käsitlevad töörühmad. 5. novembril toimub järgmine avalik kontaktgrupi ja Tulevikukonvendi liikmete dialoog. Tulevikukonvendi Eesti kodanikuühenduste kontaktgrupp on ühenduste endi poolt loodud avatud võrgustik, mille eesmärgiks on anda inimestele parem arusaam Euroopa Liidu olemusest ning luua ühendustele võimalus kaasarääkimiseks Euroopa tuleviku üle käivas debatis. Lisainformatsioon: Annika Kool kontaktgrupi koordinaator Telefon: 6 313 791 E-post: annika@kontaktgrupp.ee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng